Παρακολούθηση
Javid Taheri
Javid Taheri
Professor, Karlstad University (Sweden), Queen's University Belfast (UK)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kau.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SDN/NFV-based mobile packet core network architectures: A survey
VG Nguyen, A Brunstrom, KJ Grinnemo, J Taheri
IEEE Communications Surveys & Tutorials 19 (3), 1567-1602, 2017
3732017
Computation offloading for service workflow in mobile cloud computing
S Deng, L Huang, J Taheri, AY Zomaya
IEEE transactions on parallel and distributed systems 26 (12), 3317-3329, 2014
3292014
Sparsedtw: A novel approach to speed up dynamic time warping
G Al-Naymat, S Chawla, J Taheri
arXiv preprint arXiv:1201.2969, 2012
2262012
Some observations on optimal frequency selection in DVFS-based energy consumption minimization
NB Rizvandi, J Taheri, AY Zomaya
Journal of Parallel and Distributed Computing 71 (8), 1154-1164, 2011
1862011
Dynamical resource allocation in edge for trustable internet-of-things systems: A reinforcement learning method
S Deng, Z Xiang, P Zhao, J Taheri, H Gao, J Yin, AY Zomaya
IEEE Transactions on Industrial Informatics 16 (9), 6103-6113, 2020
1502020
Optimal application deployment in resource constrained distributed edges
S Deng, Z Xiang, J Taheri, MA Khoshkholghi, J Yin, AY Zomaya, ...
IEEE transactions on mobile computing 20 (5), 1907-1923, 2020
1422020
Linear combinations of dvfs-enabled processor frequencies to modify the energy-aware scheduling algorithms
NB Rizvandi, J Taheri, AY Zomaya, YC Lee
2010 10th IEEE/ACM International Conference on Cluster, Cloud and Grid …, 2010
1282010
Mobility-aware service composition in mobile communities
S Deng, L Huang, J Taheri, J Yin, MC Zhou, AY Zomaya
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 47 (3), 555-568, 2016
1252016
Evolutionary algorithm-based multi-objective task scheduling optimization model in cloud environments
F Ramezani, J Lu, J Taheri, FK Hussain
World Wide Web 18, 1737-1757, 2015
1152015
GA-ETI: an enhanced genetic algorithm for the scheduling of scientific workflows in cloud environments
I Casas, J Taheri, R Ranjan, L Wang, AY Zomaya
Journal of computational science 26, 318-331, 2018
1132018
A balanced scheduler with data reuse and replication for scientific workflows in cloud computing systems
I Casas, J Taheri, R Ranjan, L Wang, AY Zomaya
Future Generation Computer Systems 74, 168-178, 2017
1102017
A bee colony based optimization approach for simultaneous job scheduling and data replication in grid environments
J Taheri, YC Lee, AY Zomaya, HJ Siegel
Computers & Operations Research 40 (6), 1564-1578, 2013
902013
A simulated annealing approach for mobile location management
J Taheri, AY Zomaya
Computer communications 30 (4), 714-730, 2007
812007
Composition-driven IoT service provisioning in distributed edges
S Deng, Z Xiang, J Yin, J Taheri, AY Zomaya
IEEE Access 6, 54258-54269, 2018
802018
RBT-GA: a novel metaheuristic for solving the multiple sequence alignment problem
J Taheri, AY Zomaya
Bmc Genomics 10, 1-11, 2009
752009
A hierarchical approach for energy-efficient scheduling of large workloads in multicore distributed systems
B Dorronsoro, S Nesmachnow, J Taheri, AY Zomaya, EG Talbi, P Bouvry
Sustainable Computing: Informatics and Systems 4 (4), 252-261, 2014
682014
A model for QoS-aware VNF placement and provisioning
DB Oljira, KJ Grinnemo, J Taheri, A Brunstrom
2017 IEEE conference on network function virtualization and software defined …, 2017
632017
A genetic algorithm for finding optimal location area configurations for mobility management
J Taheri, AY Zomaya
The IEEE Conference on Local Computer Networks 30th Anniversary (LCN'05) l …, 2005
632005
Real-time virtual network function (VNF) migration toward low network latency in cloud environments
D Cho, J Taheri, AY Zomaya, P Bouvry
2017 IEEE 10th International Conference on Cloud Computing (CLOUD), 798-801, 2017
612017
A survey on observability of distributed edge & container-based microservices
M Usman, S Ferlin, A Brunstrom, J Taheri
IEEE Access 10, 86904-86919, 2022
542022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20