Παρακολούθηση
Stefanos Volianitis PhD, DSc
Stefanos Volianitis PhD, DSc
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qu.edu.qa
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inspiratory muscle training improves rowing performance.
S Volianitis, AK McConnell, Y Koutedakis, LR McNaughton, K Backx, ...
Lippincott Williams & Wilkins, 2001
4612001
Brain and central haemodynamics and oxygenation during maximal exercise in humans
J González‐Alonso, MK Dalsgaard, T Osada, S Volianitis, EA Dawson, ...
The Journal of physiology 557 (1), 331-342, 2004
3362004
Effects of hyperthermia on cerebral blood flow and metabolism during prolonged exercise in humans
L Nybo, K Møller, S Volianitis, B Nielsen, NH Secher
Journal of Applied Physiology 93 (1), 58-64, 2002
2772002
Bicarbonate attenuates arterial desaturation during maximal exercise in humans
HB Nielsen, PP Bredmose, M Strømstad, S Volianitis, B Quistorff, ...
Journal of Applied Physiology 93 (2), 724-731, 2002
1412002
Assessment of Maximum Inspiratory PressurePrior Submaximal Respiratory Muscle Activity (‘Warm-Up’) Enhances Maximum Inspiratory Activity and Attenuates the Learning Effect of …
S Volianitis, AK McConnell, DA Jones
Respiration 68 (1), 22-27, 2001
1362001
Carotid baroreflex responsiveness to head‐up tilt‐induced central hypovolaemia: effect of aerobic fitness
S Ogoh, S Volianitis, P Nissen, DW Wray, NH Secher, PB Raven
The Journal of physiology 551 (2), 601-608, 2003
1282003
Specific respiratory warm-up improves rowing performance and exertional dyspnea
S Volianitis, AK McConnell, Y Koutedakis, DA Jones
Medicine & Science in Sports & Exercise 33 (7), 1189-1193, 2001
1232001
Arm blood flow and metabolism during arm and combined arm and leg exercise in humans
S Volianitis, NH Secher
The Journal of physiology 544 (3), 977-984, 2002
1172002
Are the arms and legs in competition for cardiac output?
NH Secher, S Volianitis
Medicine and science in sports and Exercise 38 (10), 1797, 2006
932006
Handbook of sports medicine and science, rowing
NH Secher, S Volianitis
John Wiley & Sons, 2009
792009
Cerebral oxygenation is reduced during hyperthermic exercise in humans
P Rasmussen, L Nybo, S Volianitis, K Møller, NH Secher, A Gjedde
Acta physiologica 199 (1), 63-70, 2010
782010
The influence of prior activity upon inspiratory muscle strength in rowers and non-rowers
S Volianitis, AK McConnell, Y Koutedakis, DA Jones
International journal of sports medicine 20 (08), 542-547, 1999
721999
Rowing, the ultimate challenge to the human body–implications for physiological variables
S Volianitis, NH Secher
Clinical physiology and functional imaging 29 (4), 241-244, 2009
602009
The cerebral metabolic ratio is not affected by oxygen availability during maximal exercise in humans
S Volianitis, A Fabricius‐Bjerre, A Overgaard, M Strømstad, M Bjarrum, ...
The Journal of physiology 586 (1), 107-112, 2008
602008
Effect of fitness on arm vascular and metabolic responses to upper body exercise
S Volianitis, CC Yoshiga, P Nissen, NH Secher
American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 286 (5 …, 2004
572004
Arm blood flow and oxygenation on the transition from arm to combined arm and leg exercise in humans
S Volianitis, P Krustrup, E Dawson, NH Secher
The Journal of physiology 547 (2), 641-648, 2003
522003
The physiology of rowing with perspective on training and health
S Volianitis, CC Yoshiga, NH Secher
European journal of applied physiology 120, 1943-1963, 2020
462020
The plasma atrial natriuretic peptide response to arm and leg exercise in humans: effect of posture
TW Vogelsang, CC Yoshiga, M Højgaard, A Kjaer, J Warberg, NH Secher, ...
Experimental Physiology 91 (4), 765-771, 2006
392006
Cardiovascular control during whole body exercise
S Volianitis, NH Secher
Journal of Applied Physiology 121 (2), 376-390, 2016
372016
Rowing
NH Secher, SS Volianitis
(No Title), 1990
371990
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20