Παρακολούθηση
Aidan Delaney
Aidan Delaney
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ontologyengineering.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rapid phylogenetic analysis of large samples of recombinant bacterial whole genome sequences using Gubbins
NJ Croucher, AJ Page, TR Connor, AJ Delaney, JA Keane, SD Bentley, ...
Nucleic acids research 43 (3), e15-e15, 2015
18792015
SNP-sites: rapid efficient extraction of SNPs from multi-FASTA alignments
AJ Page, B Taylor, AJ Delaney, J Soares, T Seemann, JA Keane, ...
Microbial genomics 2 (4), 2016
9702016
SNP-sites: rapid efficient extraction of SNPs from multi-FASTA alignments. Microb Genom 2: e000056
AJ Page, B Taylor, AJ Delaney, J Soares, T Seemann, JA Keane, ...
1052016
Evaluating and generalizing constraint diagrams
G Stapleton, A Delaney
Journal of Visual Languages & Computing 19 (4), 499-521, 2008
362008
Formalizing concept diagrams
G Stapleton, J Howse, P Chapman, A Delaney, J Burton, I Oliver
Visual languages and computing, 182-187, 2013
312013
SketchSet: Creating Euler diagrams using pen or mouse
M Wang, B Plimmer, P Schmieder, G Stapleton, P Rodgers, A Delaney
2011 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC …, 2011
262011
Theory of signs and statistical approach to big data in assessing the relevance of clinical biomarkers of inflammation and oxidative stress
P Ghezzi, K Davies, A Delaney, L Floridi
Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (10), 2473-2477, 2018
202018
A security requirements modelling language for cloud computing environments
H Mouratidis, S Shei, A Delaney
Software and Systems Modeling 19, 271-295, 2020
182020
Combining sketching and traditional diagram editing tools
G Stapleton, B Plimmer, A Delaney, P Rodgers
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 6 (1), 1-29, 2015
162015
Towards Diagrammatic Ontology Patterns.
G Stapleton, J Howse, K Taylor, AJ Delaney, J Burton, P Chapman
WOP, 2013
152013
Spider diagrams of order and a hierarchy of star-free regular languages
A Delaney, J Taylor, S Thompson
Diagrammatic Representation and Inference: 5th International Conference …, 2008
142008
A semi-automatic approach for eliciting cloud security and privacy requirements
N Argyropoulos, S Shei, C Kalloniatis, H Mouratidis, A Delaney, A Fish, ...
132017
Recognizing sketches of Euler diagrams drawn with ellipses
A Delaney, B Plimmer, G Stapleton, P Rodgers
122010
Spider Diagrams of Order.
AJ Delaney, G Stapleton
VLL, 27-39, 2007
122007
The power of programmed grammars with graphs from various classes
M Barbaiani, C Bibire, J Dassow, A Delaney, S Fazekas, M Ionescu, G Liu, ...
Journal of Applied Mathematics and Computing 22, 21-38, 2006
122006
Modelling secure cloud computing systems from a security requirements perspective
S Shei, C Kalloniatis, H Mouratidis, A Delaney
Trust, Privacy and Security in Digital Business: 13th International …, 2016
112016
Modelling secure cloud systems based on system requirements
S Shei, LM Alcaniz, H Mouratidis, A Delaney, DG Rosado, ...
2015 IEEE 2nd Workshop on Evolving Security and Privacy Requirements …, 2015
102015
The efficacy of Euler diagrams and linear diagrams for visualizing set cardinality using proportions and numbers
G Stapleton, P Chapman, P Rodgers, A Touloumis, A Blake, A Delaney
PloS one 14 (3), e0211234, 2019
92019
Recognising sketches of Euler diagrams augmented with graphs
G Stapleton, A Delaney, P Rodgers, B Plimmer
2011 International Workshop on Visual Languages and Computing 17, 182-196, 2011
92011
What can concept diagrams say?
G Stapleton, J Howse, P Chapman, I Oliver, A Delaney
Diagrammatic Representation and Inference: 7th International Conference …, 2012
82012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20