Παρακολούθηση
M. Emin Candansayar
M. Emin Candansayar
Department of Geophysical Engineering, Ankara University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ankara.edu.tr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detecting small‐scale targets by the 2D inversion of two‐sided three‐electrode data: application to an archaeological survey
ME Candansayar, AT Başokur
Geophysical Prospecting 49 (1), 13-25, 2001
942001
Two‐dimensional joint inversion of radiomagnetotelluric and direct current resistivity data
ME Candansayar, B Tezkan
Geophysical Prospecting 56 (5), 737-749, 2008
652008
Two-dimensional individual and joint inversion of three-and four-electrode array dc resistivity data
ME Candansayar
Journal of Geophysics and Engineering 5 (3), 290-300, 2008
532008
Incorporating topography into 2D resistivity modeling using finite-element and finite-difference approaches
E Erdoğan, I Demirci, ME Candansayar
Geophysics 73 (3), F135-F142, 2008
462008
Two‐dimensional inversion of magnetotelluric data with consecutive use of conjugate gradient and least‐squares solution with singular value decomposition algorithms
ME Candansayar
Geophysical Prospecting 56 (1), 141-157, 2008
442008
Two-dimensional inversion of direct current resistivity data incorporating topography by using finite difference techniques with triangle cells: Investigation of Kera fault …
I Demirci, E Erdoğan, ME Candansayar
Geophysics 77 (1), E67-E75, 2012
342012
Groundwater contamination in the Roorkee area, India: 2D joint inversion of radiomagnetotelluric and direct current resistivity data
P Yogeshwar, B Tezkan, M Israil, ME Candansayar
Journal of Applied Geophysics 76, 127-135, 2012
292012
Deep resistivity structure of the Dikili‐Bergama region, west Anatolia, revealed by two‐dimensional inversion of vertical electrical sounding data
G Özürlan, ME Candansayar, MH Şahin
Geophysical Prospecting 54 (2), 187-197, 2006
272006
Two dimensional joint inversion of direct current resistivity, radio-magnetotelluric and seismic refraction data: An application from Bafra Plain, Turkey
İ Demirci, ME Candansayar, A Vafidis, P Soupios
Journal of Applied Geophysics 139, 316-330, 2017
242017
Olive-oil mill wastewater transport under unsaturated and saturated laboratory conditions using the geoelectrical resistivity tomography method and the FEFLOW model
S Seferou, Soupios, Kourgialas, Dokou, Candasayar
Hydrogeology Journal 21 (6), 1219-1234, 2013
242013
The conductivity structure of the Gediz Graben geothermal area extracted from 2D and 3D magnetotelluric inversion: Synthetic and field data applications
E Erdoğan, ME Candansayar
Geothermics 65, 170-179, 2017
222017
The geoelectrical structure of northwestern Anatolia, Turkey
EU Ulugergerli, G Seyitoğlu, AT Başokur, C Kaya, U Dikmen, ...
Pure and Applied Geophysics 164 (5), 999-1026, 2007
212007
3D magnetotelluric modeling by using finite-difference method: Comparison study of different forward modeling approaches
D Varilsuha, ME Candansayar
Geophysics 83 (2), WB51-WB60, 2018
202018
Three-dimensional regularized inversion of DC resistivity data with different stabilizing functionals
NY Gündoğdu, ME Candansayar
Geophysics 83 (6), E399-E407, 2018
152018
Two-dimensional inversion of magnetotelluric/radiomagnetotelluric data by using unstructured mesh
Ö Özyıldırım, ME Candansayar, İ Demirci, B Tezkan
Geophysics 82 (4), E197-E210, 2017
122017
The examination of the spread of the leachates coming out of a solid waste disposal area on the ground with geophysical and geochemical methods (Sivas, Turkey)
S Özel, A Yılmaz, ME Candansayar
Journal of Applied Geophysics 138, 40-49, 2017
122017
A comparison of different radiomagnetotelluric data inversion methods for buried waste sites
ME Candansayar, B Tezkan
Journal of Applied Geophysics 58 (3), 218-231, 2006
122006
Rescue archaeology application: Investigation of Kuriki mound archaeological area (Batman, SE Turkey) by using direct current resistivity and magnetic methods
NY Gündoğdu, ME Candansayar, E Genç
Journal of Environmental and Engineering Geophysics 22 (2), 177-189, 2017
112017
Determination and evaluation of saltwater intrusion on bafra plain: joint interpretation of geophysical, hydrogeological and hydrochemical data
I Demirci, NY Gündoğdu, ME Candansayar, P Soupios, A Vafidis, ...
Pure and Applied Geophysics 177 (11), 5621-5640, 2020
92020
Enhancing VLF data for qualitative interpretation: An example of massive chalcopyrite exploration
AT Basokur, ME Candansayar
The Leading Edge 22 (6), 568-570, 2003
92003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20