Παρακολούθηση
Christos Koulamas
Christos Koulamas
Research Director, Industrial Systems Institute / "Athena" Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time vision-based system for textile fabric inspection
R Stojanovic, P Mitropulos, C Koulamas, Y Karayiannis, S Koubias, ...
Real-Time Imaging 7 (6), 507-518, 2001
2252001
A modeling approach on the TelosB WSN platform power consumption
A Prayati, C Antonopoulos, T Stoyanova, C Koulamas, G Papadopoulos
Journal of Systems and Software 83 (8), 1355-1363, 2010
1062010
Problem solving for wireless sensor networks
AB García-Hernando, JF Martínez-Ortega, JM López-Navarro, A Prayati, ...
Springer Science & Business Media, 2008
962008
Defect detection and classification on web textile fabric using multiresolution decomposition and neural networks
YA Karayiannis, R Stojanovic, P Mitropoulos, C Koulamas, T Stouraitis, ...
ICECS'99. Proceedings of ICECS'99. 6th IEEE International Conference on …, 1999
841999
Battery lifetime prediction model for a WSN platform
F Kerasiotis, A Prayati, C Antonopoulos, C Koulamas, G Papadopoulos
2010 Fourth International Conference on Sensor Technologies and Applications …, 2010
812010
Cyber-physical systems and digital twins in the industrial internet of things [cyber-physical systems]
C Koulamas, A Kalogeras
Computer 51 (11), 95-98, 2018
692018
Enabling the human in the loop: Linked data and knowledge in industrial cyber-physical systems
C Emmanouilidis, P Pistofidis, L Bertoncelj, V Katsouros, A Fournaris, ...
Annual reviews in control 47, 249-265, 2019
632019
Experimental evaluation of a WSN platform power consumption
C Antonopoulos, A Prayati, T Stoyanova, C Koulamas, G Papadopoulos
2009 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing, 1-8, 2009
572009
Suitability analysis of modeling and assessment approaches in energy efficiency in buildings
C Koulamas, AP Kalogeras, R Pacheco-Torres, J Casillas, L Ferrarini
Energy and buildings 158, 1662-1682, 2018
472018
Using cut-through forwarding to retain the real-time properties of profibus over hybrid wired/wireless architectures
C Koulamas, S Koubias, G Papadopoulos
IEEE Transactions on Industrial Electronics 51 (6), 1208-1217, 2004
472004
FPGA-based design approaches of keccak hash function
G Provelengios, P Kitsos, N Sklavos, C Koulamas
2012 15th Euromicro Conference on Digital System Design, 648-653, 2012
422012
A methodology for the development of distributed real-time control applications with focus on task allocation in heterogeneous systems
A Prayati, C Koulamas, S Koubias, G Papadopoulos
IEEE Transactions on Industrial Electronics 51 (6), 1194-1207, 2004
332004
Real-time vision system for defect detection and neural classification of web textile fabric
P Mitropoulos, C Koulamas, RD Stojanovic, S Koubias, ...
Machine Vision Applications in Industrial Inspection VII 3652, 59-69, 1999
291999
A layered e-maintenance architecture powered by smart wireless monitoring components
P Pistofidis, C Emmanouilidis, C Koulamas, D Karampatzakis, ...
2012 IEEE International Conference on Industrial Technology, 390-395, 2012
282012
Efficient System Modeling of Complex Real-Time Industrial Networks Using the ACCORD/UML Methodology
S Gérard, F Terrier, NS Voros, C Koulamas
IFIP Working Conference on Distributed and Parallel Embedded Systems, 11-21, 2000
272000
Wireless sensor network technologies for condition monitoring of industrial assets
S Giannoulis, C Koulamas, C Emmanouilidis, P Pistofidis, ...
IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems …, 2012
222012
Designing Efficient Elliptic Curve Diffie-Hellman Accelerators for Embedded Systems
AP Fournaris, I Zafeirakis, C Koulamas, N Sklavos, O Koufopavlou
182015
Real-time embedded systems: Present and future
C Koulamas, MT Lazarescu
Electronics 7 (9), 205, 2018
172018
Automated detection and neural classification of local defects in textile web
R Stojanovic, P Mitropulos, C Koulamas, S Koubias, G Papadopoulos, ...
IEE conference publication 2, 647-651, 1999
161999
Secure and safe iiot systems via machine and deep learning approaches
AS Lalos, AP Kalogeras, C Koulamas, C Tselios, C Alexakos, D Serpanos
Security and Quality in Cyber-Physical Systems Engineering, 443-470, 2019
152019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20