Παρακολούθηση
Giorgos Christodoulou
Giorgos Christodoulou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The price of anarchy of finite congestion games
G Christodoulou, E Koutsoupias
Proceedings of the thirty-seventh annual ACM symposium on Theory of …, 2005
5892005
On the price of anarchy and stability of correlated equilibria of linear congestion games
G Christodoulou, E Koutsoupias
European Symposium on Algorithms, 59-70, 2005
1912005
Coordination mechanisms
G Christodoulou, E Koutsoupias, A Nanavati
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 345-357, 2004
1712004
Bayesian combinatorial auctions
G Christodoulou, A Kovács, M Schapira
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 820-832, 2008
1682008
Bayesian combinatorial auctions
G Christodoulou, A Kovács, M Schapira
Automata, Languages and Programming: 35th International Colloquium, ICALP …, 2008
1682008
Convergence and approximation in potential games
G Christodoulou, VS Mirrokni, A Sidiropoulos
Theoretical Computer Science 438, 13-27, 2012
148*2012
Coordination mechanisms
G Christodoulou, E Koutsoupias, A Nanavati
Theoretical Computer Science 410 (36), 3327-3336, 2009
1242009
Coordination mechanisms
G Christodoulou, E Koutsoupias, A Nanavati
Theoretical Computer Science 410 (36), 3327-3336, 2009
1242009
A lower bound for scheduling mechanisms
G Christodoulou, E Koutsoupias, A Vidali
Algorithmica 55 (4), 729-740, 2009
1172009
Convergence and approximation in potential games
G Christodoulou, VS Mirrokni, A Sidiropoulos
STACS 2006: 23rd Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science …, 2006
1042006
On the performance of approximate equilibria in congestion games
G Christodoulou, E Koutsoupias, PG Spirakis
Algorithmica 61, 116-140, 2011
802011
Truthful allocation mechanisms without payments: Characterization and implications on fairness
G Amanatidis, G Birmpas, G Christodoulou, E Markakis
Proceedings of the 2017 ACM Conference on Economics and Computation, 545-562, 2017
702017
Bayesian combinatorial auctions
G Christodoulou, A Kovács, M Schapira
Journal of the ACM (JACM) 63 (2), 11, 2016
542016
Bayesian combinatorial auctions
G Christodoulou, A Kovács, M Schapira
Journal of the ACM (JACM) 63 (2), 11, 2016
542016
Bayesian combinatorial auctions
G Christodoulou, A Kovács, M Schapira
Journal of the ACM (JACM) 63 (2), 1-19, 2016
542016
Improving the price of anarchy for selfish routing via coordination mechanisms
G Christodoulou, K Mehlhorn, E Pyrga
Algorithmica 69 (3), 619-640, 2014
542014
A deterministic truthful PTAS for scheduling related machines
G Christodoulou, A Kovács
SIAM Journal on Computing 42 (4), 1572-1595, 2013
522013
Convergence and approximation in potential games
G Christodoulou, VS Mirrokni, A Sidiropoulos
Theoretical Computer Science 438, 13-27, 2012
492012
Tight bounds for the price of anarchy of simultaneous first-price auctions
G Christodoulou, A Kovács, A Sgouritsa, B Tang
ACM Transactions on Economics and Computation (TEAC) 4 (2), 1-33, 2016
452016
Mechanism design for fractional scheduling on unrelated machines
G Christodoulou, E Koutsoupias, A Kovács
Automata, Languages and Programming: 34th International Colloquium, ICALP …, 2007
412007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20