Παρακολούθηση
Robert B. Noland
Robert B. Noland
Distinguished Professor, Bloustein School of Planning and Policy, Rutgers University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rutgers.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Current map-matching algorithms for transport applications: State-of-the art and future research directions
MA Quddus, WY Ochieng, RB Noland
Transportation research part c: Emerging technologies 15 (5), 312-328, 2007
11152007
A meta-analysis of estimates of urban agglomeration economies
PC Melo, DJ Graham, RB Noland
Regional science and urban Economics 39 (3), 332-342, 2009
10042009
Travel time variability: a review of theoretical and empirical issues
RB Noland, JW Polak
Transport reviews 22 (1), 39-54, 2002
6132002
Travel-time uncertainty, departure time choice, and the cost of morning commutes
RB Noland, KA Small
Transportation research record 1493, 150-158, 1995
5111995
A general map matching algorithm for transport telematics applications
MA Quddus, WY Ochieng, L Zhao, RB Noland
GPS solutions 7 (3), 157-167, 2003
4922003
An analysis of motorcycle injury and vehicle damage severity using ordered probit models
MA Quddus, RB Noland, HC Chin
Journal of Safety research 33 (4), 445-462, 2002
4352002
Relationships between highway capacity and induced vehicle travel
RB Noland
Transportation Research Part A: Policy and Practice 35 (1), 47-72, 2001
4192001
A review of the evidence for induced travel and changes in transportation and environmental policy in the US and the UK
RB Noland, LL Lem
Transportation Research Part D: Transport and Environment 7 (1), 1-26, 2002
4082002
Valuation of travel-time savings and predictability in congested conditions for highway user-cost estimation
KA Small, RB Noland, X Chu, D Lewis
Transportation Research Board, 1999
4081999
A spatially disaggregate analysis of road casualties in England
RB Noland, MA Quddus
Accident Analysis & Prevention 36 (6), 973-984, 2004
3492004
The effect of infrastructure and demographic change on traffic-related fatalities and crashes: a case study of Illinois county-level data
RB Noland, L Oh
Accident Analysis & Prevention 36 (4), 525-532, 2004
3482004
Traffic fatalities and injuries: the effect of changes in infrastructure and other trends
RB Noland
Accident Analysis & Prevention 35 (4), 599-611, 2003
3312003
Map-matching in complex urban road networks
WY Ochieng, M Quddus, RB Noland
Brazilian Journal of Cartography (Revista Brasileira de Cartografia) 55 (2 …, 2003
3132003
A high accuracy fuzzy logic based map matching algorithm for road transport
MA Quddus, RB Noland, WY Ochieng
Journal of Intelligent Transportation Systems 10 (3), 103-115, 2006
2902006
The impact of weather conditions on bikeshare trips in Washington, DC
K Gebhart, RB Noland
Transportation 41 (6), 1205-1225, 2014
2722014
Mode choice of older and disabled people: a case study of shopping trips in London
JD Schmöcker, MA Quddus, RB Noland, MGH Bell
Journal of Transport Geography 16 (4), 257-267, 2008
2412008
Simulating travel reliability
RB Noland, KA Small, PM Koskenoja, X Chu
Regional science and urban economics 28 (5), 535-564, 1998
2381998
Short-run and long-run policies for increasing bicycle transportation for daily commuter trips
RB Noland, H Kunreuther
Transport Policy 2 (1), 67-79, 1995
2291995
A statistical analysis of induced travel effects in the US mid-Atlantic region
LM Fulton, RB Noland, DJ Meszler, J Thomas
Journal of Transportation and Statistics, 2000
2142000
Bikeshare trip generation in New York city
RB Noland, MJ Smart, Z Guo
Transportation Research Part A: Policy and Practice 94, 164-181, 2016
1972016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20