Παρακολούθηση
Dan Connolly
Dan Connolly
University of Kansas Medical Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα madmode.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hypertext markup language-2.0
T Berners-Lee, D Connolly
7731995
Tabulator: Exploring and analyzing linked data on the semantic web
T Berners-Lee, Y Chen, L Chilton, D Connolly, R Dhanaraj, J Hollenbach, ...
Proceedings of the 3rd international semantic web user interaction workshop …, 2006
6522006
Daml+ oil (march 2001) reference description
D Connolly
http://www. w3. org/TR/daml+ oil-reference, 2001
4332001
N3Logic: A logical framework for the World Wide Web
T Berners-Lee, D Connolly, L Kagal, Y Scharf, J Hendler
Theory and Practice of Logic Programming 8 (3), 249-269, 2008
3032008
Notation3 (N3): A readable RDF syntax
T Berners-Lee, D Connolly
W3C team submission 28, 2011
2392011
Gleaning resource descriptions from dialects of languages (GRDDL)
D Connolly
W3C, W3C Recommendation 11, 2007
2072007
Expressing observations from electronic medical record flowsheets in an i2b2 based clinical data repository to support research and quality improvement
LR Waitman, JJ Warren, ELV Manos, DW Connolly
AMIA Annual Symposium Proceedings 2011, 1454, 2011
1342011
Web ontology language (OWL) reference version 1.0
M Dean, D Connolly, F van Harmelen, J Hendler, I Horrocks, ...
W3C Working Draft 12, 2002
1272002
Notation3
T Berners-Lee
http://www. w3. org/DesignIssues/Notation3. html, 1998
1261998
Hypertext markup language: A representation of textual information and metainformation for retrieval and interchange
T Berners-Lee, D Connolly
URL: http://info. cern. ch/hypertext/WWW/MarkUp/HTML. html, 1993
1171993
Primer: Getting into rdf & semantic web using n3
T Berners-Lee, D Connolly, S Hawke
1112005
XML: Principles, tools, and techniques
D Connolly
O'Reilly, 1997
1091997
Using semantic web technologies for policy management on the web
L Kagal, T Berners-Lee, D Connolly, D Weitzner
Proceedings of the national conference on Artificial Intelligence 21 (2), 1337, 2006
1062006
Delta: an ontology for the distribution of differences between RDF graphs
T Berners-Lee, D Connolly
World Wide Web, http://www. w3. org/DesignIssues/Diff 4 (3), 4.3, 2004
1032004
Creating a policy-aware web: Discretionary, rule-based access for the world wide web
DJ Weitzner, J Hendler, T Berners-Lee, D Connolly
Web and information security, 1-31, 2006
902006
A little history of the World Wide Web
D Connolly, R Cailliau
W3C: A Little History of the World Wide Web, 2000
862000
Web architecture: Describing and exchanging data
T Berners-Lee, D Connolly, RR Swick
W3C Nota 7, 1999
761999
RFC1866: Hypertext Markup Language-2.0
T Berners-Lee, D Connolly
RFC Editor, 1995
621995
The Evolution of Web Documents: The Ascent of XML.
D Connolly, R Khare, A Rifkin
World Wide Web Journal 2 (4), 119-128, 1997
581997
Extensible markup language (XML)
D Connolly, J Bosak
World Wide Web Consortium 149, 2000
572000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20