Παρακολούθηση
Arthur Flexer
Arthur Flexer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jku.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improvements of Audio-Based Music Similarity and Genre Classificaton.
E Pampalk, A Flexer, G Widmer
ISMIR 5, 634-637, 2005
3412005
On the use of self-organizing maps for clustering and visualization
A Flexer
Intelligent Data Analysis 5 (5), 373-384, 2001
1742001
A reliable probabilistic sleep stager based on a single EEG signal
A Flexer, G Gruber, G Dorffner
Artificial intelligence in Medicine 33 (3), 199-207, 2005
1702005
Statistical evaluation of neural network experiments: Minimum requirements and current practice
A Flexer
Cybernetics and Systems Research, 1005-1008, 1996
1631996
The neglected user in music information retrieval research
M Schedl, A Flexer, J Urbano
Journal of Intelligent Information Systems 41 (3), 523-539, 2013
1512013
Playlist Generation using Start and End Songs.
A Flexer, D Schnitzer, M Gasser, G Widmer
ISMIR 8, 173-178, 2008
1482008
Using ICA for removal of ocular artifacts in EEG recorded from blind subjects
A Flexer, H Bauer, J Pripfl, G Dorffner
Neural Networks 18 (7), 998-1005, 2005
1232005
Local and global scaling reduce hubs in space.
D Schnitzer, A Flexer, M Schedl, G Widmer
Journal of Machine Learning Research 13 (10), 2012
1112012
Roadmap for Music Information ReSearch
X Serra, M Magas, E Benetos, M Chudy, S Dixon, A Flexer
922013
On the use of self-organizing maps for clustering and visualization
A Flexer
European Conference on Principles of Data Mining and Knowledge Discovery, 80-88, 1999
921999
A closer look on artist filters for musical genre classification
A Flexer
Proceedings of the 8th International Conference on Music Information …, 2007
862007
Limitations of self-organizing maps for vector quantization and multidimensional scaling
A Flexer
Advances in neural information processing systems 9, 1996
801996
An automatic, continuous and probabilistic sleep stager based on a Hidden Markov Model
A Flexer, G Dorffner, P Sykacek, I Rezek
Applied Artifial Intelligence 16 (3), 199-207, 2002
642002
Identification of perceptual qualities in textural sounds using the repertory grid method
T Grill, A Flexer, S Cunningham
Proceedings of the 6th Audio Mostly Conference: A Conference on Interaction …, 2011
622011
A MIREX Meta-analysis of Hubness in Audio Music Similarity.
A Flexer, D Schnitzer, J Schlüter
ISMIR, 175-180, 2012
542012
Hierarchical organization and description of music collections at the artist level
E Pampalk, A Flexer, G Widmer
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 37-48, 2005
522005
The problem of limited inter-rater agreement in modelling music similarity
A Flexer, T Grill
Journal of new music research 45 (3), 239-251, 2016
512016
Statistical evaluation of music information retrieval experiments
A Flexer
Journal of New Music Research 35 (2), 113-120, 2006
482006
Putting the User in the Center of Music Information Retrieval.
M Schedl, A Flexer
ISMIR, 385-390, 2012
452012
Using Mutual Proximity to Improve Content-Based Audio Similarity.
D Schnitzer, A Flexer, M Schedl, G Widmer
ISMIR 11, 79-84, 2011
382011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20