Παρακολούθηση
Alexandra Savelieva
Alexandra Savelieva
Microsoft, Principal Data Scientist | UC Berkeley, Lecturer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bicliques for preimages: attacks on Skein-512 and the SHA-2 family
D Khovratovich, C Rechberger, A Savelieva
International Workshop on Fast Software Encryption, 244-263, 2012
2082012
Security context management in multi-tenant environments
A Savelieva, M Usman, D Eshner, N Ginige
US Patent 9,967,319, 2018
312018
Abstractive Summarization of Spoken and Written Instructions with BERT
A Savelieva, B Au-Yeung, V Ramani
KDD 2020 Workshop on Conversational Systems Towards Mainstream Adoption co …, 2020
272020
Криптоанализ: современное состояние и перспективы развития
СМ Авдошин, АА Савельева
Новые технологии, 2007
262007
Алгоритм решения систем линейных уравнений в кольцах вычетов
СМ Авдошин, АА Савельева
Информационные технологии, 50-54, 2006
122006
Криптографические методы защиты информационных систем
СМ Авдошин, АА Савельева
Известия АИН им. АМ Прохорова. Бизнес-информатика 17 (2-С), 91-99, 2006
112006
Криптоанализ: вчера, сегодня, завтра
С Авдошин, А Савельева
Открытые системы. СУБД, 22-25, 2009
82009
Cryptanalysis: current state and future trends
SM Avdoshin, AA Savelieva
Information technologies. Moscow,‘Novye technologii’, in Appendix to, 35, 2007
82007
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия.
АВ Шариков
ББК 60.56 С69, 45, 2023
5*2023
Formal methods and tools for evaluating cryptographic systems security
A Savelieva
St. Petersburg, ISP RAS, In Proceedings of the Second Spring Young …, 2008
42008
Integrating case studies into information security education
A Savelieva, S Avdoshin
Emerging Trends in Information Systems: Recent Innovations, Results and …, 2016
12016
Modeling security threats to cryptographically protected data
AA Savelieva
Proceedings of the Spring/Summer Young Researchers’ Colloquium on Software …, 2009
12009
Using machine-learning methods to facilitate experimental evaluation of modifications to a computational environment within a distributed system
A Savelieva, SR Choudam, IR Hegouaburu
US Patent 11,669,374, 2023
2023
Using machine-learning methods to facilitate experimental evaluation of modifications to a computational environment within a distributed system
A Savelieva, SR Choudam, IR Hegouaburu
US Patent 11,423,326, 2022
2022
Abstractive Summarization of Spoken andWritten Instructions with BERT
A Savelieva, B Au-Yeung, V Ramani
arXiv preprint arXiv:2008.09676, 2020
2020
Bicliques for Preimages: Attacks on Skein-512 and the SHA-2 family
DKC Rechberger, A Savelieva
2012
Case Studies in Teaching Information Security: Bridging the Gap between Theory and Practice
A Savelieva, SM Avdoshin
BIR, Satellite Workshops & Doctoral Consortium, 157-168, 2012
2012
Formal methods and tools for evaluating cryptographic systems security (Scientific Advisor: Prof. Sergey M. Avdoshin)
AA Savelieva
Proceedings of the Spring/Summer Young Researchers’ Colloquium on Software …, 2008
2008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18