Παρακολούθηση
Catherine E. Graves
Catherine E. Graves
Staff Research Scientist @ Google Brain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analogue signal and image processing with large memristor crossbars
C Li, M Hu, Y Li, H Jiang, N Ge, E Montgomery, J Zhang, W Song, ...
Nature electronics 1 (1), 52-59, 2018
9112018
Dot-product engine for neuromorphic computing: Programming 1T1M crossbar to accelerate matrix-vector multiplication
M Hu, JP Strachan, Z Li, EM Grafals, N Davila, C Graves, S Lam, N Ge, ...
Proceedings of the 53rd annual design automation conference, 1-6, 2016
6592016
Memristor‐based analog computation and neural network classification with a dot product engine
M Hu, CE Graves, C Li, Y Li, N Ge, E Montgomery, N Davila, H Jiang, ...
Advanced Materials 30 (9), 1705914, 2018
6092018
Creation and diagnosis of a solid-density plasma with an X-ray free-electron laser
SM Vinko, O Ciricosta, BI Cho, K Engelhorn, HK Chung, CRD Brown, ...
Nature 482 (7383), 59-62, 2012
4952012
Nanoscale spin reversal by non-local angular momentum transfer following ultrafast laser excitation in ferrimagnetic GdFeCo
CE Graves, AH Reid, T Wang, B Wu, S De Jong, K Vahaplar, I Radu, ...
Nature materials 12 (4), 293-298, 2013
3532013
Direct measurements of the ionization potential depression in a dense plasma
O Ciricosta, SM Vinko, HK Chung, BI Cho, CRD Brown, T Burian, ...
Physical review letters 109 (6), 065002, 2012
3062012
Femtosecond Single-Shot Imaging of Nanoscale Ferromagnetic Order in Multilayers Using Resonant X-Ray Holography
T Wang, D Zhu, B Wu, C Graves, S Schaffert, T Rander, L Müller, ...
Physical review letters 108 (26), 267403, 2012
2002012
Coherence properties of individual femtosecond pulses of an x-ray free-electron laser
IA Vartanyants, A Singer, AP Mancuso, OM Yefanov, A Sakdinawat, Y Liu, ...
Physical review letters 107 (14), 144801, 2011
1822011
Low-power, self-rectifying, and forming-free memristor with an asymmetric programing voltage for a high-density crossbar application
KM Kim, J Zhang, C Graves, JJ Yang, BJ Choi, CS Hwang, Z Li, ...
Nano letters 16 (11), 6724-6732, 2016
1782016
Nanoscale confinement of all-optical magnetic switching in TbFeCo-competition with nanoscale heterogeneity
TM Liu, T Wang, AH Reid, M Savoini, X Wu, B Koene, P Granitzka, ...
Nano letters 15 (10), 6862-6868, 2015
1662015
Direct observation of localized radial oxygen migration in functioning tantalum oxide memristors
S Kumar, CE Graves, JP Strachan, EM Grafals, ALD Kilcoyne, ...
Advanced Materials 28 (14), 2772-2776, 2016
1182016
Analog content-addressable memories with memristors
C Li, CE Graves, X Sheng, D Miller, M Foltin, G Pedretti, JP Strachan
Nature communications 11 (1), 1638, 2020
1112020
Spatially resolved fluorescence correlation spectroscopy using a spinning disk confocal microscope
DR Sisan, R Arevalo, C Graves, R McAllister, JS Urbach
Biophysical journal 91 (11), 4241-4252, 2006
892006
Ultrafast terahertz field control of electronic and structural interactions in vanadium dioxide
AX Gray, MC Hoffmann, J Jeong, NP Aetukuri, D Zhu, HY Hwang, ...
Physical Review B 98 (4), 045104, 2018
732018
Resonant Spectroscopy of Solid-Density Aluminum Plasmas
BI Cho, K Engelhorn, SM Vinko, HK Chung, O Ciricosta, DS Rackstraw, ...
Physical review letters 109 (24), 245003, 2012
712012
Low‐conductance and multilevel CMOS‐integrated nanoscale oxide memristors
X Sheng, CE Graves, S Kumar, X Li, B Buchanan, L Zheng, S Lam, C Li, ...
Advanced electronic materials 5 (9), 1800876, 2019
672019
Spin-current-mediated rapid magnon localisation and coalescence after ultrafast optical pumping of ferrimagnetic alloys
E Iacocca, TM Liu, AH Reid, Z Fu, S Ruta, PW Granitzka, E Jal, S Bonetti, ...
Nature communications 10 (1), 1756, 2019
612019
In‐memory computing with memristor content addressable memories for pattern matching
CE Graves, C Li, X Sheng, D Miller, J Ignowski, L Kiyama, JP Strachan
Advanced Materials 32 (37), 2003437, 2020
602020
Elimination of X-ray diffraction through stimulated X-ray transmission
B Wu, T Wang, CE Graves, D Zhu, WF Schlotter, JJ Turner, O Hellwig, ...
Physical review letters 117 (2), 027401, 2016
432016
Tree-based machine learning performed in-memory with memristive analog CAM
G Pedretti, CE Graves, S Serebryakov, R Mao, X Sheng, M Foltin, C Li, ...
Nature communications 12 (1), 5806, 2021
422021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20