Παρακολούθηση
Konstantinos Katakalos
Konstantinos Katakalos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Numerical study on the response of steel-laminated elastomeric bearings subjected to variable axial loads and development of local tensile stresses
KN Kalfas, SA Mitoulis, K Katakalos
Engineering Structures 134, 346-357, 2017
702017
Concrete confinement with steel-reinforced grout jackets
GE Thermou, K Katakalos, G Manos
Materials and Structures 48, 1355-1376, 2015
652015
Fatigue of reinforced concrete beams strengthened with steel-reinforced inorganic polymers
K Katakalos, CG Papakonstantinou
Journal of Composites for Construction 13 (2), 103-112, 2009
642009
The role of scaffolds in tendon tissue engineering
AV Vasiliadis, K Katakalos
Journal of functional biomaterials 11 (4), 78, 2020
552020
Numerical simulation of the shear behaviour of reinforced concrete rectangular beam specimens with or without FRP-strip shear reinforcement
GC Manos, M Theofanous, K Katakalos
Advances in Engineering Software 67, 47-56, 2014
502014
Influence of the cross section shape on the behaviour of SRG-confined prismatic concrete specimens
GE Thermou, K Katakalos, G Manos
Materials and Structures 49, 869-887, 2016
472016
Finite element method for the evaluation of the human spine: a literature overview
S Naoum, AV Vasiliadis, C Koutserimpas, N Mylonakis, M Kotsapas, ...
Journal of Functional Biomaterials 12 (3), 43, 2021
382021
Flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened with a hybrid inorganic matrix-Steel fiber retrofit system
CG Papakonstantinou, K Katakalos
Structural Engineering and Mechanics 31 (5), 567-585, 2009
382009
Experimental investigation of substandard RC columns confined with SRG jackets under compression
GE Thermou, K Katakalos, G Manos
Composite Structures 184, 56-65, 2018
342018
From three-dimensional (3D)-to 6D-printing technology in orthopedics: science fiction or scientific reality?
AV Vasiliadis, N Koukoulias, K Katakalos
Journal of functional biomaterials 13 (3), 101, 2022
242022
Masonry panels with external thermal insulation subjected to in-plane diagonal compression
GC Manos, L Melidis, K Katakalos, L Kotoulas, A Anastasiadis, ...
Case Studies in Construction Materials 14, e00538, 2021
222021
The influence of concrete surface preparation when fiber reinforced polymers with different anchoring devices are being applied for strengthening R/C structural members
GC Manos, K Katakalos, V Kourtides
Applied Mechanics and Materials 82, 600-605, 2011
222011
Shear behavior of rectangular beams strengthened with either carbon or steel fiber reinforced polymers
GC Manos, K Katakalos, CG Papakonstantinou
Applied Mechanics and Materials 82, 571-576, 2011
192011
CONSTRUCTION STRUCTURE WITH STRENGTHENING DEVICE AND METHOD
G Manos, K Katakalos, V Kourtidis
US Patent 20,120,255,251, 2012
182012
Seismic retrofit of R/C T-beams with steel fiber polymers under cyclic loading conditions
K Katakalos, G Manos, C Papakonstantinou
Buildings 9 (4), 101, 2019
172019
Influence of the loading rate on the axial compressive behavior of concrete specimens confined with SRG jackets
GE Thermou, K Katakalos, G Manos
Greece, Kos: ECCOMAS Thematic Conference COMPDYN, 2013
172013
On the mechanical modeling of an innovative energy dissipation device
M Titirla, K Katakalos, G Zuccaro, F Fabbrocino
Ingegneria Sismica-International Journal of Earthquake Engineering, 126-138, 2017
162017
The Use of Fiber Reinforced Plastic for The Repair and Strengthening of Existing Reinforced Concrete Structural Elements Damaged by Earthquakes
GC Manos, KV Katakalos
Fiber Reinforced Polymers - The Technology Applied for Concrete Repair, 2013
162013
Resilient connection for accelerated bridge constructions
P Kagioglou, K Katakalos, SA Mitoulis
Structures 33, 3025-3039, 2021
132021
Numerical study on bridge elastomeric bearings subjected to large shear strains with emphasis on local tension
KN Kalfas, SA Mitoulis, K Katakalos
16th World Conference on Earthquake Engineering, Santiago, Chile, 2017
132017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20