Παρακολούθηση
Petros A. Kostagiolas
Petros A. Kostagiolas
Associate Professor of Information Services Management, Ionian University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ionio.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Conflict management and job satisfaction in paediatric hospitals in Greece
D Kaitelidou, A Kontogianni, P Galanis, O Siskou, A Mallidou, A Pavlakis, ...
Journal of nursing management 20 (4), 571-578, 2012
1092012
Intangible assets for academic libraries: Definitions, categorization and an exploration of management issues
PA Kostagiolas, S Asonitis
Library Management, 2009
712009
Information seeking behavior of patients with diabetes mellitus: a cross-sectional study in an outpatient clinic of a university-affiliated hospital in Athens, Greece
S Kalantzi, P Kostagiolas, G Kechagias, D Niakas, K Makrilakis
BMC Research Notes 8 (48), doi:10.1186/s13104-015-1005-3, 2015
532015
Explaining travellers online information satisfaction: A complexity theory approach on information needs, barriers, sources and personal characteristics
PE Kourouthanassis, P Mikalef, IO Pappas, P Kostagiolas
Information & Management 54 (6), 814-824, 2017
502017
Disaster management approaches for academic libraries: an issue not to be neglected in Greece
P Kostagiolas, I Araka, R Theodorou, G Bokos
Library management, 2011
492011
Private expenditure and the role of private health insurance in Greece: status quo and future trends
O Siskou, D Kaitelidou, C Economou, P Kostagiolas, L Liaropoulos
The European Journal of health economics 10 (4), 467-474, 2009
492009
A study of higher education students' self-perceived digital competences for learning and everyday life online participation
K Martzoukou, C Fulton, P Kostagiolas, C Lavranos
Journal of documentation, 2020
472020
Music information seeking behaviour as motivator for musical creativity: conceptual analysis and literature review
C Lavranos, PA Kostagiolas, K Martzoukou, J Papadatos
Journal of Documentation, 2015
452015
Music, musicians and information seeking behaviour: A case study on a community concert band
P Kostagiolas, C Lavranos, N Korfiatis, J Papadatos, S Papavlasopoulos
Journal of Documentation 71 (1), 3 - 24, 2015
452015
Work-related factors influencing doctors search behaviors and trust toward medical information resources
P Kostagiolas, N Korfiatis, P Kourouthanasis, G Alexias
International Journal of Information Management 34 (2), 80-88, 2014
452014
An analytic hierarchy approach for intellectual capital: Evidence for the Greek central public libraries
S Asonitis, PA Kostagiolas
Library Management, 2010
412010
A library management response model against the economic crisis: The case of public libraries in Greece
P Kostagiolas, A Margiola, A Avramidou
Library Review, 2011
382011
Issues and perceptions for ISO 9000 implementation in Greek academic libraries
PA Kostagiolas, MB Kitsiou
Library Management, 2008
382008
Information seeking for musical creativity: A systematic literature review
C Lavranos, P Kostagiolas, N Korfiatis, J Papadatos
Journal of the Association for Information Science and Technology 67 (9 …, 2016
342016
Information seeking behaviour of parents of paediatric patients for clinical decision making: the central role of information literacy in a participatory setting.
P Kostagiolas, K Martzoukou, G Georgantzi, D Niakas
Information Research: An International Electronic Journal 18 (3), n3, 2013
322013
Managing Intellectual Capital in Libraries: beyond the balance sheet
P Kostagiolas
Elsevier, 2012
302012
Information services for supporting quality management in healthcare
PA Kostagiolas
The Journal on Information Technology in Healthcare 4 (3), 137-146, 2006
302006
A study of the information seeking behaviour of hospital pharmacists: empirical evidence from Greece
PA Kostagiolas, VA Aggelopoulou, D Niakas
Health Information & Libraries Journal 28 (4), 302-312, 2011
272011
Βελτιώνοντας την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας
Π Κωσταγιόλας, Δ Καϊτελίδου, Μ Χατζοπούλου
Αθήνα Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2008
262008
An information behaviour investigation of the community pharmacists in Greece for developing library and information services
PA Kostagiolas, KD Bairaktaris, D Niakas
Health Information & Libraries Journal 27 (1), 46-56, 2010
242010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20