Παρακολούθηση
Sotiris Diamantopoulos
Sotiris Diamantopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards flexibility and accuracy in space DTN communications
N Bezirgiannidis, F Tsapeli, S Diamantopoulos, V Tsaoussidis
Proceedings of the 8th ACM MobiCom workshop on Challenged networks, 43-48, 2013
532013
Connecting the edges: A universal, mobile-centric, and opportunistic communications architecture
CA Sarros, S Diamantopoulos, S Rene, I Psaras, A Lertsinsrubtavee, ...
IEEE Communications Magazine 56 (2), 136-143, 2018
342018
Performance Evaluation of different Hyperledger Sawtooth transaction processors for Blockchain log storage with varying workloads
K Moschou, A Theodouli, S Terzi, K Votis, D Tzovaras, D Karamitros, ...
2020 IEEE international conference on blockchain (Blockchain), 476-481, 2020
232020
Evaluation of dynamic DTN routing protocols in space environment
I Komnios, S Diamantopoulos, V Tsaoussidis
2009 International Workshop on Satellite and Space Communications, 191-195, 2009
232009
Information-centric routing for opportunistic wireless networks
P Mendes, RC Sofia, J Soares, V Tsaoussidis, S Diamantopoulos, ...
Proceedings of the 5th ACM Conference on Information-Centric Networking, 194-195, 2018
192018
Icn-based edge service deployment in challenged networks
CA Sarros, A Lertsinsrubtavee, C Molina-Jimenez, K Prasopoulos, ...
Proceedings of the 4th ACM Conference on Information-Centric Networking, 210-211, 2017
182017
Spice testbed: A dtn testbed for satellite and space communications
I Komnios, I Alexiadis, N Bezirgiannidis, S Diamantopoulos, SA Lenas, ...
Testbeds and Research Infrastructure: Development of Networks and …, 2014
172014
Extending internet into space–ESA DTN testbed implementation and evaluation
C Samaras, I Komnios, S Diamantopoulos, E Koutsogiannis, ...
Mobile Lightweight Wireless Systems: First International ICST Conference …, 2009
142009
Experiences from architecting a DTN Testbed
E Koutsogiannis, S Diamantopoulos, G Papastergiou, I Komnios, ...
Journal of Internet Engineering 3 (1), 2010
132010
Keyword-based mobile application sharing
I Psaras, S René, KV Katsaro, V Sourlas, G Pavlou, N Bezirgiannidis, ...
Proceedings of the workshop on mobility in the evolving internet …, 2016
122016
Secure cross-border exchange of health related data: the KONFIDO approach
S Diamantopoulos, D Karamitros, L Romano, L Coppolino, V Koutkias, ...
Internet and Distributed Computing Systems: 12th International Conference …, 2019
102019
Decentralized space-data dissemination for low-cost, dense satellite networks
D Vardalis, SA Lenas, S Diamantopoulos, V Tsaoussidis, F Belli, P Beavis, ...
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 51 (4), 3071-3084, 2015
102015
Space data routers for the exploitation of space data
M Goetzelmann
SpaceOps 2012, 1294714, 2012
92012
A DTN testbed architecture
E Koutsogiannis, S Diamantopoulos, V Tsaoussidis
2009 International Conference on Ultra Modern Telecommunications & Workshops …, 2009
52009
Efficient compilation and execution of JVM-based data processing frameworks on heterogeneous co-processors
C Kotselidis, S Diamantopoulos, O Akrivopoulos, V Rosenfeld, K Doka, ...
2020 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 175-179, 2020
42020
Digitally assisted planning and monitoring of supportive recommendations in cancer patients
A Scherrer, T Zimmermann, S Riedel, F Mousa, I Wasswa-Musisi, R Zifrid, ...
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2022
32022
Digital Guardian Angel Supported by an Artificial Intelligence System to Improve Quality of Life, Well-being, and Health Outcomes of Patients With Cancer (ONCORELIEF): Protocol …
J Reis, L Travado, A Scherrer, T Kosmidis, S Venios, PE Laras, ...
JMIR research protocols 12 (1), e45475, 2023
22023
A big data software paradigm for heterogeneous cloud deployments
C Kotselidis, S Diamantopoulos, G Mylonas
Information, Intelligence, Systems and Applications 1 (1), 6-10, 2020
22020
A DTN-ready application for the real-time dissemination of Earth Observation data received by Direct Readout stations
D Paronis, IA Daglis, S Diamantopoulos, V Tsaoussidis, A Tsigkanos, ...
Proc. of the NETSPACE Workshop, 17-20, 2014
22014
A hybrid artificial intelligence solution approach to aftercare for cancer patients
A Scherrer, T Zimmermann, S Riedel, S Venios, S Koussouris, M Plakia, ...
Neural Computing and Applications 35 (29), 21381-21397, 2023
12023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20