Παρακολούθηση
Evangelos Baltas
Evangelos Baltas
Professor NTUA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chi.civil.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Regional impacts of climate change on water resources quantity and quality indicators
MA Mimikou, E Baltas, E Varanou, K Pantazis
Journal of Hydrology 234 (1-2), 95-109, 2000
3342000
Spatial distribution of climatic indices in northern Greece
E Baltas
Meteorological Applications: A journal of forecasting, practical …, 2007
2492007
Determination of the SCS initial abstraction ratio in an experimental watershed in Greece
EA Baltas, NA Dervos, MA Mimikou
Hydrology and Earth System Sciences 11 (6), 1825-1829, 2007
2102007
Urban flood hazard assessment in the basin of Athens Metropolitan city, Greece
GD Bathrellos, E Karymbalis, HD Skilodimou, K Gaki-Papanastassiou, ...
Environmental Earth Sciences 75, 1-14, 2016
1942016
SWAT parameterization for the identification of critical diffuse pollution source areas under data limitations
Y Panagopoulos, C Makropoulos, E Baltas, M Mimikou
Ecological modelling 222 (19), 3500-3512, 2011
1602011
Quantity and quality integrated catchment modeling under climate change with use of soil and water assessment tool model
E Varanou, E Gkouvatsou, E Baltas, M Mimikou
Journal of Hydrologic Engineering 7 (3), 228-244, 2002
1292002
Flood vulnerability assessment using a GIS‐based multi‐criteria approach—The case of Attica region
E Feloni, I Mousadis, E Baltas
Journal of Flood Risk Management 13, e12563, 2020
932020
Application of artificial neural networks for flood forecasting
DF Lekkas, C Onof, MJ Lee, EA Baltas
Global Nest Journal 6 (3), 205-211, 2004
812004
Climate change impacts on the reliability of hydroelectric energy production
MA Mimikou, EA Baltas
Hydrological Sciences Journal 42 (5), 661-678, 1997
781997
Application of the SWAT model in the Pinios river basin under different land-use scenarios
M Pikounis, E Varanou, E Baltas, A Dassaklis, M Mimikou
Global Nest: the Int. J 5 (2), 71-79, 2003
772003
Sensitivity analysis of different evapotranspiration methods using a new sensitivity coefficient
VT Ambas, E Baltas
Global NEST Journal 14 (3), 335-343, 2012
742012
A multi-platform hydrometeorological analysis of the flash flood event of 15 November 2017 in Attica, Greece
G Varlas, MN Anagnostou, C Spyrou, A Papadopoulos, J Kalogiros, ...
Remote Sensing 11 (1), 45, 2018
732018
Flood forecasting based on radar rainfall measurements
MA Mimikou, EA Baltas
Journal of Water Resources Planning and Management 122 (3), 151-156, 1996
731996
Optimal sizing of rainwater harvesting tanks for domestic use in Greece
PA Londra, AT Theocharis, E Baltas, VΑ Tsihrintzis
Water resources management 29, 4357-4377, 2015
672015
A robust approach for comparing conventional and sustainable flood mitigation measures in urban basins
IM Kourtis, VA Tsihrintzis, E Baltas
Journal of environmental management 269, 110822, 2020
632020
Policy for management of water resources in Greece
S Sofios, G Arabatzis, E Baltas
The Environmentalist 28, 185-194, 2008
602008
Human implication of changes in the hydrological regime due to climate change in Northern Greece
MA Mimikou, SP Kanellopoulou, EA Baltas
Global Environmental Change 9 (2), 139-156, 1999
551999
Special framework for the spatial planning & the sustainable development of renewable energy sources
AE Baltas, AN Dervos
Renewable Energy 48, 358-363, 2012
522012
A scenario-incorporating analysis of the propagation of uncertainty to flash flood simulations
F Quintero, D Sempere-Torres, M Berenguer, E Baltas
Journal of Hydrology 460, 90-102, 2012
482012
Climate change impacts on the water supply of Thessaloniki
EA Baltas, MA Mimikou
International Journal of Water Resources Development 21 (2), 341-353, 2005
412005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20