Παρακολούθηση
Panagiotis Radoglou-Grammatikis
Panagiotis Radoglou-Grammatikis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A compilation of UAV applications for precision agriculture
P Radoglou-Grammatikis, P Sarigiannidis, T Lagkas, I Moscholios
Computer Networks 172, 107148, 2020
7002020
Securing the Internet of Things: Challenges, threats and solutions
PIR Grammatikis, PG Sarigiannidis, ID Moscholios
Internet of Things 5, 41-70, 2019
3052019
Securing the smart grid: A comprehensive compilation of intrusion detection and prevention systems
PI Radoglou-Grammatikis, PG Sarigiannidis
Ieee Access 7, 46595-46620, 2019
2162019
A unified deep learning anomaly detection and classification approach for smart grid environments
I Siniosoglou, P Radoglou-Grammatikis, G Efstathopoulos, P Fouliras, ...
IEEE Transactions on Network and Service Management 18 (2), 1137-1151, 2021
1142021
Modeling, detecting, and mitigating threats against industrial healthcare systems: a combined software defined networking and reinforcement learning approach
P Radoglou-Grammatikis, K Rompolos, P Sarigiannidis, V Argyriou, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 18 (3), 2041-2052, 2021
692021
Spear siem: A security information and event management system for the smart grid
P Radoglou-Grammatikis, P Sarigiannidis, E Iturbe, E Rios, S Martinez, ...
Computer Networks 193, 108008, 2021
552021
Attacking iec-60870-5-104 scada systems
P Radoglou-Grammatikis, P Sarigiannidis, I Giannoulakis, E Kafetzakis, ...
2019 IEEE World Congress on Services (SERVICES) 2642, 41-46, 2019
542019
An anomaly-based intrusion detection system for the smart grid based on cart decision tree
PI Radoglou-Grammatikis, PG Sarigiannidis
2018 global information infrastructure and networking symposium (GIIS), 1-5, 2018
522018
DIDEROT: An intrusion detection and prevention system for DNP3-based SCADA systems
P Radoglou-Grammatikis, P Sarigiannidis, G Efstathopoulos, ...
Proceedings of the 15th International Conference on Availability …, 2020
452020
ARIES: A novel multivariate intrusion detection system for smart grid
P Radoglou Grammatikis, P Sarigiannidis, G Efstathopoulos, E Panaousis
Sensors 20 (18), 5305, 2020
442020
Operational data based intrusion detection system for smart grid
G Efstathopoulos, PR Grammatikis, P Sarigiannidis, V Argyriou, ...
2019 IEEE 24th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design …, 2019
362019
Implementation and detection of modbus cyberattacks
P Radoglou-Grammatikis, I Siniosoglou, T Liatifis, A Kourouniadis, ...
2020 9th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2020
302020
A self-learning approach for detecting intrusions in healthcare systems
P Radoglou-Grammatikis, P Sarigiannidis, G Efstathopoulos, T Lagkas, ...
ICC 2021-IEEE International Conference on Communications, 1-6, 2021
282021
An anomaly detection mechanism for IEC 60870-5-104
PR Grammatikis, P Sarigiannidis, A Sarigiannidis, D Margounakis, ...
2020 9th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2020
282020
Flow anomaly based intrusion detection system for Android mobile devices
PI Radoglou-Grammatikis, PG Sarigiannidis
2017 6th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2017
262017
Sdn-based resilient smart grid: The sdn-microsense architecture
PR Grammatikis, P Sarigiannidis, C Dalamagkas, Y Spyridis, T Lagkas, ...
Digital 1 (4), 173-187, 2021
252021
Game theoretic honeypot deployment in smart grid
P Diamantoulakis, C Dalamagkas, P Radoglou-Grammatikis, ...
Sensors 20 (15), 4199, 2020
212020
Secure and private smart grid: The spear architecture
PR Grammatikis, P Sarigiannidis, E Iturbe, E Rios, A Sarigiannidis, ...
2020 6th IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft), 450-456, 2020
16*2020
An overview of the firewall systems in the smart grid paradigm
P Radoglou-Grammatikis, P Sarigiannidis, T Liatifis, T Apostolakos, ...
2018 Global information infrastructure and networking symposium (GIIS), 1-4, 2018
142018
Threatening the 5G core via PFCP DoS attacks: the case of blocking UAV communications
G Amponis, P Radoglou-Grammatikis, T Lagkas, W Mallouli, A Cavalli, ...
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2022 (1), 124, 2022
132022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20