Παρακολούθηση
Colette Rolland
Colette Rolland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-paris1.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Requirements engineering paper classification and evaluation criteria: a proposal and a discussion
R Wieringa, N Maiden, N Mead, C Rolland
Requirements engineering 11 (1), 102-107, 2006
10792006
Guiding goal modeling using scenarios
C Rolland, C Souveyet, CB Achour
IEEE transactions on software engineering 24 (12), 1055-1071, 1998
7411998
Information Systems Methodologies
TW Olle
Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1990
5401990
A multi-model view of process modelling
C Rolland, N Prakash, A Benjamen
Requirements engineering 4 (4), 169-187, 1999
4461999
A framework of information system concepts
E Falkenberg, W Hesse, P Lindgreen, B Nilsson, H Oei, C Rolland, ...
International Federation for Information Processing, 1998
3991998
A proposal for a scenario classification framework
C Rolland, C Ben Achour, C Cauvet, J Ralyté, A Sutcliffe, N Maiden, ...
Requirements Engineering 3 (1), 23-47, 1998
3651998
Towards a generic model for situational method engineering
J Ralyté, R Deneckère, C Rolland
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 95-110, 2003
3572003
Guiding the construction of textual use case specifications
C Rolland, CB Achour
Data & Knowledge Engineering 25 (1-2), 125-160, 1998
2971998
A natural language approach for requirements engineering
C Rolland, C Proix
International conference on advanced information systems engineering, 257-277, 1992
2761992
A comprehensive view of process engineering
C Rolland
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 1-24, 1998
2701998
An assembly process model for method engineering
J Ralyté, C Rolland
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 267-283, 2001
2682001
Bridging the gap between organisational needs and ERP functionality
C Rolland, N Prakash
Requirements Engineering 5 (3), 180-193, 2000
2542000
An approach for method reengineering
J Ralyté, C Rolland
International Conference on Conceptual Modeling, 471-484, 2001
1952001
A proposal for context-specific method engineering
C Rolland, N Prakash
Working Conference on Method Engineering, 191-208, 1996
1691996
An approach for defining ways-of-working
C Rolland, C Souveyet, M Moreno
Information Systems 20 (4), 337-359, 1995
1621995
Facilitating" fuzzy to formal" requirements modelling
J Bubenko, C Rolland, P Loucopoulos, V DeAntonellis
Proceedings of IEEE International Conference on Requirements Engineering …, 1994
1551994
Theories underlying requirements engineering: An overview of NATURE at genesis
M Jarke, J Bubenko, C Rolland, A Sutcliffe, Y Vassilou
[1993] Proceedings of the IEEE International Symposium on Requirements …, 1993
1521993
Experience with goal-scenario coupling in requirements engineering
C Rolland, G Grosz, R Kla
Proceedings IEEE International Symposium on Requirements Engineering (Cat …, 1999
1431999
Guiding use case authoring: Results of an empirical study
CB Achour, C Rolland, NAM Maiden, C Souveyet
Proceedings IEEE International Symposium on Requirements Engineering (Cat …, 1999
1321999
From conceptual modelling to requirements engineering
C Rolland, N Prakash
Annals of Software Engineering 10 (1), 151-176, 2000
1312000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20