Παρακολούθηση
George Koutromanos
George Koutromanos
Assistant Professor in ICT in Education, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα primedu.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The use of augmented reality games in education: a review of the literature
G Koutromanos, A Sofos, L Avraamidou
Educational Media International 52 (4), 253-271, 2015
1612015
Student teachers' perceptions about the impact of internet usage on their learning and jobs
V Gialamas, K Nikolopoulou, G Koutromanos
Computers & education 62, 1-7, 2013
1142013
The use of mobile games in formal and informal learning environments: a review of the literature
G Koutromanos, L Avraamidou
Educational Media International 51 (1), 49-65, 2014
792014
Using video prompting and constant time delay to teach an internet search basic skill to students with intellectual disabilities
D Zisimopoulos, J Sigafoos, G Koutromanos
Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 238-250, 2011
512011
Student and in-service teachers’ acceptance of spatial hypermedia in their teaching: The case of HyperSea
G Koutromanos, G Styliaras, S Christodoulou
Education and Information Technologies 20 (3), 559-578, 2015
362015
" The buildings speak about our city": A location based augmented reality game
G Koutromanos, G Styliaras
2015 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and …, 2015
312015
Evaluation of an augmented reality game for environmental education: “Save Elli, Save the environment”.
G Koutromanos, F Tzortzoglou, A Sofos
Research on e-Learning and ICT in Education, 231-241, 2018
172018
Η επίδραση της επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών για τους εκπαιδευτικούς
Σ Σέργης, Γ Κουτρομάνος
Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση 6 (1-2), 67-84, 2013
112013
Augmented Reality Books: What Student Teachers Believe About Their Use in Teaching
G Koutromanos, E Mavromatidou
Research on E-Learning and ICT in Education, 75-91, 2021
102021
Factors that affect head teachers’, district officers’ and school counsellors’ support for the uptake and use of Information Communication Technology by Greek primary teachers.
G Koutromanos
Kings' College London, University of London, 2005
92005
Mobile Augmented Reality Applications in Teaching: A Proposed Technology Acceptance Model
G Koutromanos, TA Mikropoulos
2021 7th International Conference of the Immersive Learning Research Network …, 2021
82021
Educational Robotics in Primary Education: A Systematic Literature Review
I Kyriazopoulos, G Koutromanos, A Voudouri, G Apostolia
In Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. (Ed.), Handbook of Research on Using …, 2021
82021
The use of smart wearables in primary and secondary education: A systematic review
G Koutromanos, G Kazakou
Themes in eLearning 13, 33-53, 2020
82020
" Clavis Aurea": An Augmented Reality Game for the Teaching of Local History
G Koutromanos, T Pittara, C Tripoulas
82020
Using the Theories of Reasoned Action and Planned Behaviour to explain primary teachers’ intentions to use ICT and their actual use in practice.
M Cox, G Koutromanos
Proceedings of the Information Technology in Teacher Education Annual …, 2004
72004
Factors influencing student and in-service teachers’ satisfaction and intention to use a user-participatory cultural heritage platform.
Z Koukopoulos, G Koutromanos, D Koukopoulos, V Gialamas
Journal of Computers in Education, 2020
62020
Διερεύνηση Χρήσης Ψηφιακών Παιχνιδιών από Μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση
Γ Κουτρομάνος, Κ Νικολοπούλου
Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση 3 (2), 97-112, 2010
62010
Αξιολόγηση ενός παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση με τίτλο «Σώσε την Έλλη! Σώσε το περιβάλλον!»
Γ Κουτρομάνος, Φ Τζόρτζογλου, Α Σοφός
Στο T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds …, 2016
52016
Exploring the Educational Affordances of Augmented Reality for Pupils with Moderate Learning Difficulties
G Koutromanos, E Mavromatidou, C Tripoulas, G Georgiadis
9th International Conference on Software Development and Technologies for …, 2020
42020
Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις συμπεριφορικές πεποιθήσεις και τις προθέσεις των εκπαιδευτικών για την εξέλιξή τους στη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης.
Ν Αλεξόπουλος, Κ Φασούλης, Γ Κουτρομάνος
Επιστημονικό Βήμα 9, 42-55, 2008
42008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20