Παρακολούθηση
George Koutromanos
George Koutromanos
Assistant Professor in ICT in Education, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα primedu.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The use of augmented reality games in education: a review of the literature
G Koutromanos, A Sofos, L Avraamidou
Educational Media International 52 (4), 253-271, 2015
1792015
Student teachers' perceptions about the impact of internet usage on their learning and jobs
V Gialamas, K Nikolopoulou, G Koutromanos
Computers & education 62, 1-7, 2013
1152013
The use of mobile games in formal and informal learning environments: a review of the literature
G Koutromanos, L Avraamidou
Educational Media International 51 (1), 49-65, 2014
862014
Using video prompting and constant time delay to teach an internet search basic skill to students with intellectual disabilities
D Zisimopoulos, J Sigafoos, G Koutromanos
Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 238-250, 2011
512011
" The buildings speak about our city": A location based augmented reality game
G Koutromanos, G Styliaras
2015 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and …, 2015
372015
Student and in-service teachers’ acceptance of spatial hypermedia in their teaching: The case of HyperSea
G Koutromanos, G Styliaras, S Christodoulou
Education and Information Technologies 20 (3), 559-578, 2015
362015
Evaluation of an augmented reality game for environmental education: “Save Elli, Save the environment”.
G Koutromanos, F Tzortzoglou, A Sofos
Research on e-Learning and ICT in Education, 231-241, 2018
222018
Mobile Augmented Reality Applications in Teaching: A Proposed Technology Acceptance Model
G Koutromanos, TA Mikropoulos
2021 7th International Conference of the Immersive Learning Research Network …, 2021
192021
Augmented Reality Books: What Student Teachers Believe About Their Use in Teaching
G Koutromanos, E Mavromatidou
Research on E-Learning and ICT in Education, 75-91, 2021
142021
The use of smart wearables in primary and secondary education: A systematic review
G Koutromanos, G Kazakou
Themes in eLearning 13, 33-53, 2020
132020
Η επίδραση της επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών για τους εκπαιδευτικούς
Σ Σέργης, Γ Κουτρομάνος
Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση 6 (1-2), 67-84, 2013
122013
Educational Robotics in Primary Education: A Systematic Literature Review
I Kyriazopoulos, G Koutromanos, A Voudouri, G Apostolia
In Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. (Ed.), Handbook of Research on Using …, 2021
112021
Exploring the educational affordances of augmented reality for pupils with moderate learning difficulties
G Koutromanos, E Mavromatidou, C Tripoulas, G Georgiadis
Proceedings of the 9th International Conference on Software Development and …, 2020
102020
Factors that affect head teachers’, district officers’ and school counsellors’ support for the uptake and use of Information Communication Technology by Greek primary teachers.
G Koutromanos
Kings' College London, University of London, 2005
92005
" Clavis Aurea": An Augmented Reality Game for the Teaching of Local History
G Koutromanos, T Pittara, C Tripoulas
82020
Factors influencing student and in-service teachers’ satisfaction and intention to use a user-participatory cultural heritage platform.
Z Koukopoulos, G Koutromanos, D Koukopoulos, V Gialamas
Journal of Computers in Education, 2020
82020
Augmented Reality Smart Glasses In Education: Teachers’ Perceptions Regarding the Factors That Influence Their Use In the Classroom
G Kazakou, G Koutromanos
New Realities, Mobile Systems and Applications. IMCL 2021. Lecture Notes in …, 2022
72022
Using the Theories of Reasoned Action and Planned Behaviour to explain primary teachers’ intentions to use ICT and their actual use in practice.
M Cox, G Koutromanos
Proceedings of the Information Technology in Teacher Education Annual …, 2004
72004
Διερεύνηση Χρήσης Ψηφιακών Παιχνιδιών από Μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση
Γ Κουτρομάνος, Κ Νικολοπούλου
Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση 3 (2), 97-112, 2010
62010
Augmented Reality in Education: Exploring Greek Teachers’ Views and Perceptions
G Koutromanos, A Jimoyiannis
International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching …, 2023
52023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20