Παρακολούθηση
willem bouten
willem bouten
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uva.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Shuffled Complex Evolution Metropolis algorithm for optimization and uncertainty assessment of hydrologic model parameters
JA Vrugt, HV Gupta, W Bouten, S Sorooshian
Water resources research 39 (8), 2003
13922003
Effective and efficient algorithm for multiobjective optimization of hydrologic models
JA Vrugt, HV Gupta, LA Bastidas, W Bouten, S Sorooshian
Water resources research 39 (8), 2003
7552003
Improved treatment of uncertainty in hydrologic modeling: Combining the strengths of global optimization and data assimilation
JA Vrugt, CGH Diks, HV Gupta, W Bouten, JM Verstraten
Water resources research 41 (1), 2005
6322005
Soil water content measurements at different scales: accuracy of time domain reflectometry and ground-penetrating radar
JA Huisman, C Sperl, W Bouten, JM Verstraten
Journal of Hydrology 245 (1-4), 48-58, 2001
4162001
Modeling water retention curves of sandy soils using neural networks
MG Schaap, W Bouten
Water Resources Research 32 (10), 3033-3040, 1996
3661996
Gross rainfall and its partitioning into throughfall, stemflow and evaporation of intercepted water in four forest ecosystems in western Amazonia
CT Marin, W Bouten, J Sevink
Journal of hydrology 237 (1-2), 40-57, 2000
3642000
A computer‐controlled 36‐channel time domain reflectometry system for monitoring soil water contents
TJ Heimovaara, W Bouten
Water Resources Research 26 (10), 2311-2316, 1990
3321990
A flexible GPS tracking system for studying bird behaviour at multiple scales
W Bouten, EW Baaij, J Shamoun-Baranes, KCJ Camphuysen
Journal of Ornithology 154 (2), 571-580, 2013
2902013
A quantitative framework for assessing spatial flows of ecosystem services
HM Serna-Chavez, CJE Schulp, PM Van Bodegom, W Bouten, ...
Ecological Indicators 39, 24-33, 2014
2472014
Assessing temporal variations in soil water composition with time domain reflectometry
TJ Heimovaara, AG Focke, W Bouten, JM Verstraten
Soil Science Society of America Journal 59 (3), 689-698, 1995
2451995
RNCEP: global weather and climate data at your fingertips.
MU Kemp, EE Van Loon, J Shamoun-Baranes, W Bouten
Methods in Ecology & Evolution 3 (1), 65-70, 2012
2182012
Segmentation optimization and stratified object-based analysis for semi-automated geomorphological mapping
NS Anders, AC Seijmonsbergen, W Bouten
Remote Sensing of Environment 115 (12), 2976-2985, 2011
1892011
Real-time data assimilation for operational ensemble streamflow forecasting
JA Vrugt, HV Gupta, BÓ Nualláin, W Bouten
Journal of Hydrometeorology 7 (3), 548-565, 2006
1852006
Toward improved identifiability of hydrologic model parameters: The information content of experimental data
JA Vrugt, W Bouten, HV Gupta, S Sorooshian
Water Resources Research 38 (12), 48-1-48-13, 2002
1812002
Frequency domain analysis of time domain reflectometry waveforms: 2. A four‐component complex dielectric mixing model for soils
TJ Heimovaara, W Bouten, JM Verstraten
Water Resources Research 30 (2), 201-209, 1994
1811994
Mapping spatial variation in surface soil water content: comparison of ground-penetrating radar and time domain reflectometry
JA Huisman, J Snepvangers, W Bouten, GBM Heuvelink
Journal of hydrology 269 (3-4), 194-207, 2002
1782002
From sensor data to animal behaviour: an oystercatcher example
J Shamoun-Baranes, R Bom, EE van Loon, BJ Ens, K Oosterbeek, ...
PloS one 7 (5), e37997, 2012
1712012
How predictability of feeding patches affects home range and foraging habitat selection in avian social scavengers?
S Monsarrat, S Benhamou, F Sarrazin, C Bessa-Gomes, W Bouten, ...
PloS one 8 (1), e53077, 2013
1672013
Spatial patterns of throughfall and soil water dynamics in a Douglas fir stand
W Bouten, TJ Heimovaara, A Tiktak
Water Resources Research 28 (12), 3227-3233, 1992
1671992
Information content of data for identifying soil hydraulic parameters from outflow experiments
JA Vrugt, W Bouten, AH Weerts
Soil Science Society of America Journal 65 (1), 19-27, 2001
1272001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20