Παρακολούθηση
Theany To
Theany To
Postdoc, IPR, UR1
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-rennes.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fracture toughness of a metal–organic framework glass
T To, SS Sørensen, M Stepniewska, A Qiao, LR Jensen, M Bauchy, Y Yue, ...
Nature communications 11 (1), 2593, 2020
892020
On the relation between fracture toughness and crack resistance in oxide glasses
T To, LR Jensen, MM Smedskjaer
Journal of Non-Crystalline Solids 534, 119946, 2020
492020
Fracture toughness, fracture energy and slow crack growth of glass as investigated by the Single-Edge Precracked Beam (SEPB) and Chevron-Notched Beam (CNB) methods
T To, F Célarié, C Roux-Langlois, A Bazin, Y Gueguen, H Orain, M Le Fur, ...
Acta Materialia 146, 1-11, 2018
482018
Bond switching in densified oxide glass enables record-high fracture toughness
T To, SS Sørensen, JFS Christensen, R Christensen, LR Jensen, ...
ACS Applied Materials & Interfaces 13 (15), 17753-17765, 2021
372021
Revisiting the dependence of poisson’s ratio on liquid fragility and atomic packing density in oxide glasses
MB Østergaard, SR Hansen, K Januchta, T To, SJ Rzoska, M Bockowski, ...
Materials 12 (15), 2439, 2019
352019
Elasticity, hardness, and fracture toughness of sodium aluminoborosilicate glasses
K Januchta, T To, MS Bødker, T Rouxel, MM Smedskjaer
Journal of the American Ceramic Society 102 (8), 4520-4537, 2019
292019
Indentation cracking and deformation mechanism of sodium aluminoborosilicate glasses
K Januchta, P Liu, SR Hansen, T To, MM Smedskjaer
Journal of the American Ceramic Society 103 (3), 1656-1665, 2020
192020
Elastic properties and fracture toughness of SiOC‐based glass‐ceramic nanocomposites
T To, C Stabler, E Ionescu, R Riedel, F Célarié, T Rouxel
Journal of the American Ceramic Society 103 (1), 491-499, 2020
192020
Toughening of soda-lime-silica glass by nanoscale phase separation: Molecular dynamics study
JFS Christensen, SS Sørensen, T To, M Bauchy, MM Smedskjaer
Physical Review Materials 5 (9), 093602, 2021
132021
Bond switching is responsible for nanoductility in zeolitic imidazolate framework glasses
T To, SS Sørensen, Y Yue, MM Smedskjaer
Dalton Transactions 50 (18), 6126-6132, 2021
132021
Oxide glasses under pressure: Recent insights from experiments and simulations
T Du, SS Sørensen, T To, MM Smedskjaer
Journal of Applied Physics 131 (17), 2022
122022
Fracture toughness and fracture surface energy of inorganic and non-metallic glasses
T To
Rennes 1, 2019
102019
Deformation mechanism of a metal–organic framework glass under indentation
A Qiao, T To, M Stepniewska, H Tao, L Calvez, X Zhang, MM Smedskjaer, ...
Physical Chemistry Chemical Physics 23 (31), 16923-16931, 2021
92021
Mechanical properties of oxide glasses
BP Rodrigues, T To, MM Smedskjaer, L Wondraczek
Reviews in Mineralogy and Geochemistry 87 (1), 229-281, 2022
82022
Nucleation and crystallization of Ba2Si3O8 spherulites in a barium aluminum silicate glass, and mechanical properties of the obtained glass-ceramics
J Moriceau, P Houizot, T To, A Mougari, H Orain, F Celarié, T Rouxel
Journal of the European Ceramic Society 41 (1), 838-848, 2021
82021
Environment dependence of KIc of glass
T To, F Célarié, Y Gueguen, C Lim, R Horm, V Burgaud, M Le Fur, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 566, 120873, 2021
62021
Comparing the effects of Ga2O3 and Al2O3 on the structure and mechanical properties of sodium borate glasses
T To, AA Olsen, BA Hansen, KM Enevoldsen, V Lütken, LR Jensen, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 618, 122506, 2023
42023
Influence of phase separation microstructure on the mechanical properties of transparent modifier-free glasses
Q Zhang, LR Jensen, RE Youngman, T To, T Du, M Bauchy, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 595, 121806, 2022
42022
Mechanical properties of hydrated cesium-lithium aluminoborate glasses
T To, CR Pedersen, C Gamst, MH Andersen, LR Jensen, MM Smedskjaer
Physical Review Materials 5 (8), 083605, 2021
42021
Fracture energy of high-Poisson's ratio oxide glasses
T To, C Gamst, MB Østergaard, LR Jensen, MM Smedskjaer
Journal of Applied Physics 131 (24), 2022
32022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20