Antonios K. Alexandridis
Antonios K. Alexandridis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.edu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wavelet Neural Networks: A Practical Guide
A Alexandridis, A Zapranis
Neural Networks 42, 1-27, 2013
1872013
Modelling the Temperature Time‐dependent Speed of Mean Reversion in the Context of Weather Derivatives Pricing
A Zapranis, A Alexandridis
Applied Mathematical Finance 15 (4), 355-386, 2008
912008
Weather Derivatives: Modeling and Pricing Weather-Related Risk
A Alexandridis, A Zapranis
New York, NY: Springer New York, 2013
902013
Weather derivatives: modeling and pricing weather-related risk
A Alexandridis, AD Zapranis
Springer Science & Business Media, 2012
902012
An extensive evaluation of seven machine learning methods for rainfall prediction in weather derivatives
S Cramer, M Kampouridis, AA Freitas, AK Alexandridis
Expert Systems with Applications 85, 169-181, 2017
722017
Weather derivatives pricing: Modeling the seasonal residual variance of an Ornstein–Uhlenbeck temperature process with neural networks
A Zapranis, A Alexandridis
Neurocomputing 73 (1-3), 37-48, 2009
722009
Wavelet Neural Networks
AK Alexandridis, AD Zapranis, D Achilleas
JohnWiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014
532014
Wavelet Neural Networks
AK Alexandridis, AD Zapranis, D Achilleas
JohnWiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014
532014
Modeling and forecasting cumulative average temperature and heating degree day indices for weather derivative pricing
A Zapranis, A Alexandridis
Neural Computing and Applications 20 (6), 787-801, 2011
35*2011
Wind derivatives: Modeling and pricing
A Alexandridis, A Zapranis
Computational Economics 41 (3), 299-326, 2013
282013
Modeling and forecasting cumulative average temperature and heating degree day indices for weather derivative pricing
A Zapranis, A Alexandridis
Neural Computing and Applications 20 (6), 787-801, 2011
282011
Forecasting crude oil prices using wavelet neural networks
A Alexandridis, E Livanis
Proceedings of the 5th FSDET, Athens, Greece 8, 2008
212008
Wavelet analysis and weather derivatives pricing
A Zapranis, A Alexandridis
5th Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), Thessaloniki, 15-16, 2006
20*2006
A comparison of wavelet networks and genetic programming in the context of temperature derivatives
AK Alexandridis, M Kampouridis, S Cramer
International Journal of Forecasting 33 (1), 21-47, 2017
132017
A comparison of wavelet networks and genetic programming in the context of temperature derivatives
AK Alexandridis, M Kampouridis, S Cramer
International Journal of Forecasting 33 (1), 21-47, 2017
132017
Dynamic time warping as a similarity measure: applications in finance
P Tsinaslanidis, A Alexandridis, A Zapranis, E Livanis
122014
Dynamic Time Warping as a Similarity Measure: Applications in Finance
P Tsinaslanidis, A Alexandridis, A Zapranis, E Livanis
13th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), 2014
122014
Modeling and forecasting CAT and HDD indices for weather derivative pricing
A Zapranis, A Alexandridis
International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, 210-222, 2009
122009
Predicting rainfall in the context of rainfall derivatives using genetic programming
S Cramer, M Kampouridis, AA Freitas, A Alexandridis
2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, 711-718, 2015
112015
Wavelet neural network methodology for ground resistance forecasting
VP Androvitsaneas, AK Alexandridis, IF Gonos, GD Dounias, ...
Electric Power Systems Research 140, 288-295, 2016
92016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20