Παρακολούθηση
Vittorio Di Federico
Vittorio Di Federico
DICAM Department, Università di Bologna, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibo.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multifaceted nature of hydrogeologic scaling and its interpretation
SP Neuman, V Di Federico
Reviews of Geophysics 41 (3), 2003
2722003
Scaling of random fields by means of truncated power variograms and associated spectra
V Di Federico, SP Neuman
Water Resources Research 33 (5), 1075-1085, 1997
1491997
Polynomial chaos expansion for global sensitivity analysis applied to a model of radionuclide migration in a randomly heterogeneous aquifer
V Ciriello, V Di Federico, M Riva, F Cadini, J De Sanctis, E Zio, ...
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 27, 945-954, 2013
872013
Saltwater Intrusion in Coastal Aquifers: A primary case study along the Adriatic coast investigated within a probabilistic framework
G Felisa, V Ciriello, V Di Federico
Water 5 (4), 1830-1847, 2013
772013
Transport in multiscale log conductivity fields with truncated power variograms
V Di Federico, SP Neuman
Water Resources Research 34 (5), 963-973, 1998
751998
Anisotropy, lacunarity, and upscaled conductivity and its autocovariance in multiscale random fields with truncated power variograms
V Di Federico, SP Neuman, DM Tartakovsky
Water Resources Research 35 (10), 2891-2908, 1999
691999
Theoretical interpretation of a pronounced permeability scale effect in unsaturated fractured tuff
Y Hyun, SP Neuman, VV Vesselinov, WA Illman, DM Tartakovsky, ...
Water Resources Research 38 (6), 28-1-28-8, 2002
682002
Asset management for urban wastewater pipeline networks
R Ugarelli, G Venkatesh, H Brattebø, V Di Federico, S Sægrov
Journal of infrastructure systems 16 (2), 112-121, 2010
672010
Flow in multiscale log conductivity fields with truncated power variograms
V Di Federico, SP Neuman
Water Resources Research 34 (5), 975-987, 1998
591998
Experimental verification of power-law non-Newtonian axisymmetric porous gravity currents
S Longo, V Di Federico, L Chiapponi, R Archetti
Journal of Fluid Mechanics 731, R2, 2013
542013
Gravity-driven flow of Herschel–Bulkley fluid in a fracture and in a 2D porous medium
V Di Federico, S Longo, SE King, L Chiapponi, D Petrolo, V Ciriello
Journal of Fluid Mechanics 821, 59-84, 2017
502017
Radial gravity currents in vertically graded porous media: theory and experiments for Newtonian and power-law fluids
V Di Federico, S Longo, L Chiapponi, R Archetti, V Ciriello
Advances in water resources 70, 65-76, 2014
492014
Non-Newtonian flow in a variable aperture fracture
VD Federico
Transport in porous media 30, 75-86, 1998
461998
Porous gravity currents: a survey to determine the joint influence of fluid rheology and variations of medium properties
V Ciriello, S Longo, L Chiapponi, V Di Federico
Advances in water resources 92, 105-115, 2016
442016
On the axisymmetric spreading of non-Newtonian power-law gravity currents of time-dependent volume: An experimental and theoretical investigation focused on the inference of …
S Longo, V Di Federico, R Archetti, L Chiapponi, V Ciriello, M Ungarish
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 201, 69-79, 2013
442013
Estimates of equivalent aperture for non-Newtonian flow in a rough-walled fracture
V Di Federico
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 34 (7), 1133-1137, 1997
441997
Estimates of effective permeability for non-Newtonian fluid flow in randomly heterogeneous porous media
V Di Federico, M Pinelli, R Ugarelli
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 24, 1067-1076, 2010
422010
Optimal scheduling of replacement and rehabilitation in wastewater pipeline networks
R Ugarelli, V Di Federico
Journal of Water Resources Planning and Management 136 (3), 348-356, 2010
412010
Calibration of a 2-D morphodynamic model using water–sediment flux maps derived from an ADCP recording
M Guerrero, V Di Federico, A Lamberti
Journal of Hydroinformatics 15 (3), 813-828, 2013
402013
Statistical analysis and definition of blockages-prediction formulae for the wastewater network of Oslo by evolutionary computing
R Ugarelli, SM Kristensen, J Røstum, S Sægrov, V Di Federico
Water science and technology 59 (8), 1457-1470, 2009
402009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20