Παρακολούθηση
Kostas Ramantas
Kostas Ramantas
PostDoc researcher, iquadrat informatica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ceid.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Application of machine learning algorithms to an online recruitment system
E Faliagka, K Ramantas, A Tsakalidis, G Tzimas
Proc. International Conference on Internet and Web Applications and Services …, 2012
1082012
Online VNF lifecycle management in an MEC-enabled 5G IoT architecture
I Sarrigiannis, K Ramantas, E Kartsakli, PV Mekikis, A Antonopoulos, ...
IEEE Internet of Things Journal 7 (5), 4183-4194, 2019
812019
NFV-enabled experimental platform for 5G tactile Internet support in industrial environments
PV Mekikis, K Ramantas, A Antonopoulos, E Kartsakli, L Sanabria-Russo, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 16 (3), 1895-1903, 2019
692019
Application and network VNF migration in a MEC-enabled 5G architecture
I Sarrigiannis, E Kartsakli, K Ramantas, A Antonopoulos, C Verikoukis
2018 IEEE 23rd International Workshop on Computer Aided Modeling and Design …, 2018
352018
A C-RAN based 5G platform with a fully virtualized, SDN controlled optical/wireless fronthaul
K Ramantas, A Antonopoulos, E Kartsakli, PV Mekikis, J Vardakas, ...
2018 20th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-4, 2018
232018
New unified PON-RAN access architecture for 4G LTE networks
K Ramantas, K Vlachos, AN Bikos, G Ellinas, A Hadjiantonis
Journal of Optical Communications and Networking 6 (10), 890-900, 2014
212014
Semiotics architectural framework: End-to-end security, connectivity and interoperability for industrial iot
NE Petroulakis, E Lakka, E Sakic, V Kulkarni, K Fysarakis, I Somarakis, ...
2019 Global IoT Summit (GIoTS), 1-6, 2019
182019
Efficient resource management via dynamic bandwidth sharing in a WDM-PON ring-based architecture
K Ramantas, K Vlachos, G Ellinas, A Hadjiantonis
2012 14th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-4, 2012
182012
Window-based burst assembly scheme for TCP traffic over OBS
K Ramantas, K Vlachos, ÓG de Dios, C Raffaelli
Journal of Optical Networking 7 (5), 487-495, 2008
142008
Fog-enabled scalable C-V2X architecture for distributed 5G and beyond applications
I Sarrigiannis, LM Contreras, K Ramantas, A Antonopoulos, C Verikoukis
IEEE Network 34 (5), 120-126, 2020
122020
A TCP-specific traffic profiling and prediction scheme for performance optimization in OBS networks
K Ramantas, K Vlachos
Journal of Optical Communications and Networking 3 (12), 924-936, 2011
122011
Hardware accelerated impairment aware control plane
Y Qin, Y Pointurier, E Escalona, S Azodolmolky, M Angelou, I Tomkos, ...
Optical Fiber Communication Conference, OWM3, 2010
122010
TCP traffic analysis for timer-based burstifiers in OBS networks
K Ramantas, K Vlachos, Ó González de Dios, C Raffaelli
International IFIP Conference on Optical Network Design and Modeling, 176-185, 2007
122007
Analysis of a homomorphic MAC-based scheme against tag pollution in RLNC-enabled wireless networks
A Esfahani, G Mantas, V Monteiro, K Ramantasy, E Datsikay, J Rodriguez
2015 IEEE 20th International Workshop on Computer Aided Modelling and Design …, 2015
112015
Zero-Touch AI-Driven Distributed Management for Energy-Efficient 6G Massive Network Slicing
H Chergui, L Blanco, LA Garrido, K Ramantas, S Kukliński, A Ksentini, ...
IEEE Network 35 (6), 43-49, 2021
102021
Cloud-Native 5G Infrastructure and Network Applications (NetApps) for Public Protection and Disaster Relief: The 5G-EPICENTRE Project
KC Apostolakis, G Margetis, C Stephanidis, JM Duquerrois, L Drouglazet, ...
2021 Joint European Conference on Networks and Communications & 6G Summit …, 2021
92021
SDN-enabled resource management for converged Fi-Wi 5G Fronthaul
E Datsika, JS Vardakas, K Ramantas, PV Mekikis, IT Monroy, LA Neto, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 39 (9), 2772-2788, 2021
82021
SDN/NFV-based network resource management for converged optical-wireless network architectures
M Mosahebfard, J Vardakas, K Ramantas, C Verikoukis
2019 21st International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-4, 2019
82019
Implementation of an SDN-enabled 5G experimental platform for core and radio access network support
K Ramantas, E Kartsakli, M Irazabal, A Antonopoulos, C Verikoukis
Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning, 791-796, 2017
82017
A middleware architecture for qoe provisioning in mobile networks
E Liotou, A Marotta, L Pomante, K Ramantas
2017 IEEE 22nd International Workshop on Computer Aided Modeling and Design …, 2017
82017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20