Παρακολούθηση
Serena Ferracci
Serena Ferracci
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα diag.uniroma1.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ropmate: Visually assisting the creation of rop-based exploits
M Angelini, G Blasilli, P Borrello, E Coppa, DC D’Elia, S Ferracci, S Lenti, ...
2018 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-8, 2018
202018
Hardware-assisted incremental checkpointing in speculative parallel discrete event simulation
S Carnà, S Ferracci, E De Santis, A Pellegrini, F Quaglia
2019 Winter Simulation Conference (WSC), 2759-2770, 2019
102019
Fight hardware with hardware: Systemwide detection and mitigation of side-channel attacks using performance counters
S Carnà, S Ferracci, F Quaglia, A Pellegrini
Digital Threats: Research and Practice 4 (1), 1-24, 2023
92023
Detecting phishing e-mails using Text Mining and features analysis
L Franchina, S Ferracci, F Palmaro
Italian Conference on Cybersecurity (ITASEC 2021) 2940, 106-119, 2021
52021
Detecting cache-based side channel attacks using hardware performance counters
S Ferracci
Sapienza, University of Rome, 2019
52019
Static Analysis of PE files Using Neural Network Techniques for a Pocket Tool
S Ferracci, F Palmaro, L Iocchi, D Nardi, L Franchina
2021 International Conference on Electrical, Computer, Communications and …, 2021
12021
Don’t be Paranoid: Dynamic Detection and Mitigation for Threats Exploiting Cache-based Side-channel Attacks
S Carnà, S Ferracci, F Quaglia, A Pellegrini
ACACES 2020, Poster Abstracts, 35-38, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7