Παρακολούθηση
Eleni Bekri
Eleni Bekri
Research Associate, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
National set of MAES indicators in Greece: Ecosystem services and management implications
IP Kokkoris, G Mallinis, ES Bekri, V Vlami, S Zogaris, I Chrysafis, ...
Forests 11 (5), 595, 2020
342020
Integrating MAES implementation into protected area management under climate change: A fine-scale application in Greece
IP Kokkoris, ES Bekri, D Skuras, V Vlami, S Zogaris, G Maroulis, ...
Science of The Total Environment 695, 133530, 2019
332019
Optimizing water allocation under uncertain system conditions for water and agriculture future scenarios in Alfeios River Basin (Greece)—Part B: Fuzzy-boundary intervals …
E Bekri, M Disse, P Yannopoulos
Water 7 (11), 6427-6466, 2015
272015
Optimizing water allocation under uncertain system conditions in Alfeios River Basin (Greece), Part A: Two-stage stochastic programming model with deterministic boundary intervals
E Bekri, M Disse, P Yannopoulos
Water 7 (10), 5305-5344, 2015
162015
Modeling water regulation ecosystem services: A review in the context of ecosystem accounting
S Nedkov, S Campagne, B Borisova, P Krpec, H Prodanova, IP Kokkoris, ...
Ecosystem Services 56, 101458, 2022
122022
The interplay between the Alfeios (Greece) river basin components and the exerted environmental stresses: A critical review
ES Bekri, PC Yannopoulos
Water, Air, & Soil Pollution 223, 3783-3806, 2012
112012
Reassessing existing reservoir supply capacity and management resilience under climate change and sediment deposition
ES Bekri, P Economou, PC Yannopoulos, AC Demetracopoulos
Water 13 (13), 1819, 2021
72021
Methodology for improving reliability of river discharge measurements
P Bekri, E. S., Yannopoulos, P. C., & Economou
Journal of Environmental Management, 2019
72019
Projecting Annual Rainfall Timeseries Using Machine Learning Techniques
K Skarlatos, ES Bekri, D Georgakellos, P Economou, S Bersimis
Energies 16 (3), 1459, 2023
32023
Old age mental health services in Southern Balkans: Features, geospatial distribution, current needs, and future perspectives
P Alexopoulos, A Novotni, G Novotni, T Vorvolakos, A Vratsista, A Konsta, ...
European Psychiatry 63 (1), e88, 2020
32020
May tropospheric noise in satellite radar data affect decision making results?
A Bloutsos, E Bekri, F Moschas, V Saltogianni, S Stiros, P Yannopoulos
EGU General Assembly Conference Abstracts, 5948, 2015
12015
Environmental data management and decision support for river basins: application in Alfeios river
E Bekri
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέα …, 2015
12015
A combined linear optimisation methodology for water resources allocation in an Alfeios river subBasin (Greece) under uncertain and vague system conditions
E Bekri, P Yannopoulos, M Disse
Paper Presented at European Geosciences Union General Assembly 2013, 2013
12013
Correction of quick discharge measurements in rivers using natural tracers
PC Yannopoulos, ES Bekri
Environmental Hydraulics, Two Volume Set, 857-862, 2010
12010
METHODOLOGICAL FRAME FOR CORRECTION OF QUICK RIVER DISCHARGE MEASUREMENTS USING QUALITY CHARACTERISTICS
ES Bekri, M Disse, PC Yannopoulos
1
Management Implications at a Protected, Peri-Urban, Salt Lake Ecosystem: The Case of Larnaca’s Salt Lakes (Cyprus)
ES Bekri, IP Kokkoris, CS Christodoulou, A Sophocleous-Lemonari, ...
Land 12 (9), 1781, 2023
2023
Old age mental health services in Southern Balkans
P Alexopoulos, R Gournellis, E Katirtzoglou, G Novotni, ES Bekri, A Politis, ...
European Psychiatry 63 (IKEEXREF-323344), 2020
2020
Numerical modelling of solar thermal effects on street canyon flow under calm or weak wind conditions
PC Stefanidou, M. K., Bekri, E. S., & Yannopoulos
GLOBAL NEST JOURNAL 21 (4), 546-551, 2019
2019
Environmental data management and decision support for river basins: application in Alfeios river
Ε Μπεκρή
2015
The art of searching for extremes from Euclid to Dantzig: A historical pursuit of optimisation theory, as a basis for the evolution of optimisation methods of water resources …
M Disse, E Bekri
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20