Παρακολούθηση
Mário Alves
Mário Alves
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isep.ipp.pt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Radio link quality estimation in wireless sensor networks: A survey
N Baccour, A Koubâa, L Mottola, MA Zúñiga, H Youssef, CA Boano, ...
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 8 (4), 1-33, 2012
7762012
A comprehensive simulation study of slotted CSMA/CA for IEEE 802.15. 4 wireless sensor networks
A Koubaa, M Alves, E Tovar
2006 IEEE international workshop on factory communication systems, 183-192, 2006
3292006
A time division beacon scheduling mechanism for IEEE 802.15. 4/ZigBee cluster-tree wireless sensor networks
A Koubaa, A Cunha, M Alves
19th Euromicro Conference on Real-Time Systems (ECRTS'07), 125-135, 2007
2622007
GTS allocation analysis in IEEE 802.15. 4 for real-time wireless sensor networks
A Koubaa, M Alves, E Tovar
Proceedings 20th IEEE international parallel & distributed processing …, 2006
2322006
Modeling and worst-case dimensioning of cluster-tree wireless sensor networks
A Koubaa, M Alves, E Tovar
2006 27th IEEE International Real-Time Systems Symposium (RTSS'06), 412-421, 2006
1932006
F-lqe: A fuzzy link quality estimator for wireless sensor networks
N Baccour, A Koubâa, H Youssef, M Ben Jamâa, D Rosário, M Alves, ...
European Conference on Wireless Sensor Networks, 240-255, 2010
1902010
i-GAME: an implicit GTS allocation mechanism in IEEE 802.15. 4 for time-sensitive wireless sensor networks
A Koubaa, M Alves, E Tovar
18th Euromicro Conference on Real-Time Systems (ECRTS'06), 10 pp.-192, 2006
1892006
Improving the IEEE 802.15. 4 slotted CSMA/CA MAC for time-critical events in wireless sensor networks
A Koubaa, M Alves, B Nefzi, YQ Song
IPP Hurray! Research Group, 2006
1852006
TDBS: a time division beacon scheduling mechanism for ZigBee cluster-tree wireless sensor networks
A Koubâa, A Cunha, M Alves, E Tovar
Real-Time Systems 40 (3), 321-354, 2008
1652008
mRPL: Boosting mobility in the Internet of Things
H Fotouhi, D Moreira, M Alves
Ad Hoc Networks 26, 17-35, 2015
1492015
Improving quality-of-service in wireless sensor networks by mitigating “hidden-node collisions”
A Koubâa, R Severino, M Alves, E Tovar
IEEE Transactions on Industrial Informatics 5 (3), 299-313, 2009
1412009
A simulation model for the IEEE 802.15. 4 protocol: delay/throughput evaluation of the GTS mechanism
P JurcÃk, M Alves, E Tovar, Z Hanzálek
2007 15th International Symposium on Modeling, Analysis, and Simulation of …, 2007
1412007
An implicit GTS allocation mechanism in IEEE 802.15. 4 for time-sensitive wireless sensor networks: theory and practice
A Koubâa, M Alves, E Tovar, A Cunha
Real-Time Systems 39 (1), 169-204, 2008
1102008
A comparative simulation study of link quality estimators in wireless sensor networks
N Baccour, A Koubâa, MB Jamâa, H Youssef, M Zuniga, M Alves
2009 IEEE International Symposium on Modeling, Analysis & Simulation of …, 2009
1072009
Open-ZB: an open-source implementation of the IEEE 802.15. 4/ZigBee protocol stack on TinyOS
A Cunha, A Koubaa, R Severino, M Alves
2007 IEEE International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems, 1-12, 2007
1042007
IEEE 802.15. 4 for wireless sensor networks: a technical overview
A Koubâa, M Alves, E Tovar
IPP-Hurray Group, 2005
942005
Collision-free beacon scheduling mechanisms for IEEE 802.15. 4/Zigbee cluster-tree wireless sensor networks
A Koubaa, A Van Nieuwenhuyse, M Attia, M Alves
7th International Workshop on Applications and services in Wireless Networks, 2007
932007
Reliable link quality estimation in low-power wireless networks and its impact on tree-routing
N Baccour, A Koubâa, H Youssef, M Alves
Ad Hoc Networks 27, 1-25, 2015
862015
Real-time communications over hybrid wired/wireless PROFIBUS-based networks
M Alves, E Tovar, F Vasques, G Hammer, K Rother
Proceedings 14th Euromicro Conference on Real-Time Systems. Euromicro RTS …, 2002
792002
Radiale: A framework for designing and assessing link quality estimators in wireless sensor networks
N Baccour, A Koubâa, MB Jamâa, D Do Rosario, H Youssef, M Alves, ...
Ad Hoc Networks 9 (7), 1165-1185, 2011
752011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20