Παρακολούθηση
André Riboira
André Riboira
Gobalio
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gobalio.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gzoltar: an eclipse plug-in for testing and debugging
J Campos, A Riboira, A Perez, R Abreu
Proceedings of the 27th IEEE/ACM international conference on automated …, 2012
1692012
On the empirical evaluation of fault localization techniques for spreadsheets
B Hofer, A Riboira, F Wotawa, R Abreu, E Getzner
International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering …, 2013
772013
A dynamic code coverage approach to maximize fault localization efficiency
A Perez, R Abreu, A Riboira
Journal of Systems and Software 90, 18-28, 2014
382014
Constraint-based Debugging of Spreadsheets.
R Abreu, A Riboira, F Wotawa
CIbSE, 1-14, 2012
382012
The GZoltar project: A graphical debugger interface
A Riboira, R Abreu
International Academic and Industrial Conference on Practice and Research …, 2010
172010
Debugging spreadsheets: A CSP-based approach
R Abreu, A Riboira, F Wotawa
2012 IEEE 23rd International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2012
162012
A topology-based model for estimating the diagnostic efficiency of statistics-based approaches
A Perez, A Riboira, R Abreu
2012 IEEE 23rd International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2012
102012
An opengl-based eclipse plug-in for visual debugging
A Riboira, R Abreu, R Rodrigues
Proceedings of the 1st Workshop on Developing Tools as Plug-ins, 60-60, 2011
62011
GZoltar: A graphical debugger interface
A Riboira
Faculty of Engineering - University of Porto, 2011
62011
Diagnosing software faults using multiverse analysis
P Chatterjee, A Chatterjee, J Campos, R Abreu, S Roy
Proceedings of the Twenty-Ninth International Conference on International …, 2021
52021
Integrating interactive visualizations of automatic debugging techniques on an integrated development environment
A Riboira, R Rodrigues, R Abreu, J Campos
International Journal of Creative Interfaces and Computer Graphics (IJCICG …, 2012
12012
Interactive visualizations of automatic debugging reports
F Silva, D Gutierrez, J Rodríguez, M Figueiredo
2021
END-A Lightweight Algorithm to Estimate the Number of Defects in Software
A Riboira, R Abreu
2013
A Visual Debugger for Efficient Software Fault Localization
A Riboira, R Abreu, R Rodrigues
IWPD 2012 Technical Program
WE Wong, M Hays, J Hayes, R Abreu, A Riboira, F Wotawa, J Lauret, ...
Network Traffic Classification under Time-Frequency Distribution
A Riboira, AK Marnerides
DOCTORAL SYMPOSIUM IN INFORMATICS ENGINEERING, 175, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16