Παρακολούθηση
Angelos Mantzaflaris (Άγγελος Μαντζαφλάρης)
Angelos Mantzaflaris (Άγγελος Μαντζαφλάρης)
University of Côte d'Azur, Inria, France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
THB-splines: An effective mathematical technology for adaptive refinement in geometric design and isogeometric analysis
C Giannelli, B Jüttler, SK Kleiss, A Mantzaflaris, B Simeon, J Špeh
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 299, 337-365, 2016
1592016
Geometry+ simulation modules: Implementing isogeometric analysis
B Jüttler, U Langer, A Mantzaflaris, SE Moore, W Zulehner
PAMM 14 (1), 961-962, 2014
1182014
Low rank tensor methods in Galerkin-based isogeometric analysis
A Mantzaflaris, B Jüttler, BN Khoromskij, U Langer
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 316, 1062-1085, 2017
862017
Multipatch discontinuous Galerkin isogeometric analysis
U Langer, A Mantzaflaris, SE Moore, I Toulopoulos
Isogeometric Analysis and Applications 2014, 1-32, 2015
782015
On numerical integration in isogeometric subdivision methods for PDEs on surfaces
B Jüttler, A Mantzaflaris, R Perl, M Rumpf
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 302, 131-146, 2016
712016
Adaptively refined multi-patch B-splines with enhanced smoothness
F Buchegger, B Jüttler, A Mantzaflaris
Applied Mathematics and Computation 272, 159-172, 2016
672016
Integration by interpolation and look-up for Galerkin-based isogeometric analysis
A Mantzaflaris, B Jüttler
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 284, 373-400, 2015
602015
Deflation and certified isolation of singular zeros of polynomial systems
A Mantzaflaris, B Mourrain
Proceedings of the 36th international symposium on Symbolic and algebraic …, 2011
552011
Matrix generation in isogeometric analysis by low rank tensor approximation
A Mantzaflaris, B Jüttler, BN Khoromskij, U Langer
Curves and Surfaces: 8th International Conference, Paris, France, June 12-18 …, 2015
522015
Multihomogeneous resultant formulae for systems with scaled support
IZ Emiris, AA Mantzaflaris
Proceedings of the 2009 international symposium on Symbolic and algebraic …, 2009
402009
G+ smo (geometry plus simulation modules) v0. 8.1
A Mantzaflaris, C Hofer, S Takacs
312015
On continued fraction expansion of real roots of polynomial systems, complexity and condition numbers
A Mantzaflaris, B Mourrain, E Tsigaridas
Theoretical Computer Science 412 (22), 2312-2330, 2011
302011
Partial tensor decomposition for decoupling isogeometric Galerkin discretizations
F Scholz, A Mantzaflaris, B Jüttler
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 336, 485-506, 2018
272018
Exploring matrix generation strategies in isogeometric analysis
A Mantzaflaris, B Jüttler
Mathematical Methods for Curves and Surfaces: 8th International Conference …, 2014
272014
Overlapping multi-patch structures in isogeometric analysis
S Kargaran, B Jüttler, SK Kleiss, A Mantzaflaris, T Takacs
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 356, 325-353, 2019
262019
First order error correction for trimmed quadrature in isogeometric analysis
F Scholz, A Mantzaflaris, B Jüttler
Advanced Finite Element Methods with Applications: Selected Papers from the …, 2019
212019
Low-rank space-time decoupled isogeometric analysis for parabolic problems with varying coefficients
A Mantzaflaris, F Scholz, I Toulopoulos
Computational Methods in Applied Mathematics 19 (1), 123-136, 2019
202019
others (see website), G+ Smo (Geometry plus Simulation modules) v0. 8.1
A Mantzaflaris, F Scholz
192018
An overview of geometry plus simulation modules
A Mantzaflaris
Mathematical Aspects of Computer and Information Sciences: 8th International …, 2020
182020
Voronoi diagrams of algebraic distance fields
IZ Emiris, A Mantzaflaris, B Mourrain
Computer-Aided Design 45 (2), 511-516, 2013
182013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20