Παρακολούθηση
Angelos Mantzaflaris (Άγγελος Μαντζαφλάρης)
Angelos Mantzaflaris (Άγγελος Μαντζαφλάρης)
University of Côte d'Azur, Inria, France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
THB-splines: An effective mathematical technology for adaptive refinement in geometric design and isogeometric analysis
C Giannelli, B Jüttler, SK Kleiss, A Mantzaflaris, B Simeon, J Špeh
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 299, 337-365, 2016
1382016
Geometry+ simulation modules: Implementing isogeometric analysis
B Jüttler, U Langer, A Mantzaflaris, SE Moore, W Zulehner
PAMM 14 (1), 961-962, 2014
1052014
Multipatch discontinuous Galerkin isogeometric analysis
U Langer, A Mantzaflaris, SE Moore, I Toulopoulos
Isogeometric Analysis and Applications 2014, 1-32, 2015
772015
Low rank tensor methods in Galerkin-based isogeometric analysis
A Mantzaflaris, B Jüttler, BN Khoromskij, U Langer
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 316, 1062-1085, 2017
762017
On numerical integration in isogeometric subdivision methods for PDEs on surfaces
B Jüttler, A Mantzaflaris, R Perl, M Rumpf
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 302, 131-146, 2016
662016
Adaptively refined multi-patch B-splines with enhanced smoothness
F Buchegger, B Jüttler, A Mantzaflaris
Applied Mathematics and Computation 272, 159-172, 2016
652016
Integration by interpolation and look-up for Galerkin-based isogeometric analysis
A Mantzaflaris, B Jüttler
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 284, 373-400, 2015
562015
Matrix generation in isogeometric analysis by low rank tensor approximation
A Mantzaflaris, B Jüttler, BN Khoromskij, U Langer
Curves and Surfaces: 8th International Conference, Paris, France, June 12-18 …, 2015
502015
Deflation and certified isolation of singular zeros of polynomial systems
A Mantzaflaris, B Mourrain
Proceedings of the 36th international symposium on Symbolic and algebraic …, 2011
502011
Multihomogeneous resultant formulae for systems with scaled support
IZ Emiris, AA Mantzaflaris
Proceedings of the 2009 international symposium on Symbolic and algebraic …, 2009
372009
G+ smo (geometry plus simulation modules) v0. 8.1
A Mantzaflaris, C Hofer, S Takacs
302015
Exploring matrix generation strategies in isogeometric analysis
A Mantzaflaris, B Jüttler
Mathematical Methods for Curves and Surfaces: 8th International Conference …, 2014
272014
On continued fraction expansion of real roots of polynomial systems, complexity and condition numbers
A Mantzaflaris, B Mourrain, E Tsigaridas
Theoretical Computer Science 412 (22), 2312-2330, 2011
272011
Partial tensor decomposition for decoupling isogeometric Galerkin discretizations
F Scholz, A Mantzaflaris, B Jüttler
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 336, 485-506, 2018
252018
Overlapping multi-patch structures in isogeometric analysis
S Kargaran, B Jüttler, SK Kleiss, A Mantzaflaris, T Takacs
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 356, 325-353, 2019
232019
Low-rank space-time decoupled isogeometric analysis for parabolic problems with varying coefficients
A Mantzaflaris, F Scholz, I Toulopoulos
Computational Methods in Applied Mathematics 19 (1), 123-136, 2019
192019
others (see website), G+ Smo (Geometry plus Simulation modules) v0. 8.1
A Mantzaflaris, F Scholz
192018
First order error correction for trimmed quadrature in isogeometric analysis
F Scholz, A Mantzaflaris, B Jüttler
Advanced Finite Element Methods with Applications: Selected Papers from the …, 2019
182019
Mathemagix: the quest of modularity and efficiency for symbolic and certified numeric computation?
J van Der Hoeven, G Lecerf, B Mourrain, P Trébuchet, J Berthomieu, ...
ACM Communications in Computer Algebra 45 (3/4), 186-188, 2012
182012
Voronoi diagrams of algebraic distance fields
IZ Emiris, A Mantzaflaris, B Mourrain
Computer-Aided Design 45 (2), 511-516, 2013
162013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20