Παρακολούθηση
Lydia E. Kavraki
Lydia E. Kavraki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rice.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Probabilistic roadmaps for path planning in high-dimensional configuration spaces
L Kavraki, P Svestka, JC Latombe, MH Overmars
IEEE Transactions on Robotics and Automation 12 (4), 566-580, 1996
68781996
Principles of Robot Motion: theory, algorithms, and implementations
Choset, Lynch, Hutchinson, Kantor, Burgard, Kavraki, Thrun
MIT Press, 2005
38402005
Handbook of Discrete and Computational Geometry
JE Goodman
Handbook of discrete and computational geometry, 97, 2004
1753*2004
The open motion planning library
IA Sucan, M Moll, LE Kavraki
IEEE Robotics & Automation Magazine 19 (4), 72-82, 2012
14802012
Path planning using lazy PRM
R Bohlin, LE Kavraki
Proceedings 2000 ICRA. Millennium conference. IEEE international conference …, 2000
10792000
Practical robust localization over large-scale 802.11 wireless networks
A Haeberlen, E Flannery, AM Ladd, A Rudys, DS Wallach, LE Kavraki
Proceedings of the 10th annual international conference on Mobile computing …, 2004
9762004
Robotics-based location sensing using wireless ethernet
AM Ladd, KE Bekris, A Rudys, G Marceau, LE Kavraki, DS Wallach
Proceedings of the 8th annual international conference on Mobile computing …, 2002
9002002
Randomized preprocessing of configuration for fast path planning
L Kavraki, JC Latombe
Proceedings of the 1994 IEEE International Conference on Robotics and …, 1994
826*1994
Analysis of probabilistic roadmaps for path planning
LE Kavraki, MN Kolountzakis, JC Latombe
IEEE Transactions on Robotics and automation 14 (1), 166-171, 1998
6441998
On finding narrow passages with probabilistic roadmap planners
D Hsu, LE Kavraki, JC Latombe, R Motwani, S Sorkin
Robotics: the algorithmic perspective: 1998 workshop on the algorithmic …, 1998
4641998
A random sampling scheme for path planning
J Barraquand, L Kavraki, JC Latombe, R Motwani, TY Li, P Raghavan
The International Journal of Robotics Research 16 (6), 759-774, 1997
4521997
On the feasibility of using wireless ethernet for indoor localization
AM Ladd, KE Bekris, AP Rudys, DS Wallach, LE Kavraki
IEEE Transactions on Robotics and Automation 20 (3), 555-559, 2004
3522004
Low-dimensional, free-energy landscapes of protein-folding reactions by nonlinear dimensionality reduction
P Das, M Moll, H Stamati, LE Kavraki, C Clementi
Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (26), 9885-9890, 2006
3452006
Randomized query processing in robot path planning
LE Kavraki, JC Latombe, R Motwani, P Raghavan
Proceedings of the twenty-seventh annual ACM symposium on Theory of …, 1995
2661995
Sampling-based motion planning with temporal goals
A Bhatia, LE Kavraki, MY Vardi
2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2689-2696, 2010
2612010
Kinodynamic motion planning by interior-exterior cell exploration
IA Şucan, LE Kavraki
Algorithmic Foundation of Robotics VIII, 449-464, 2009
2472009
An accurate, sensitive, and scalable method to identify functional sites in protein structures
H Yao, DM Kristensen, I Mihalek, ME Sowa, C Shaw, M Kimmel, L Kavraki, ...
Journal of molecular biology 326 (1), 255-261, 2003
2402003
Probabilistic roadmaps for robot path planning
LEKJC Latombe
Pratical motion planning in robotics: current aproaches and future …, 1998
2351998
Randomized path planning for linkages with closed kinematic chains
JH Yakey, SM LaValle, LE Kavraki
IEEE Transactions on Robotics and Automation 17 (6), 951-958, 2001
2302001
Path planning for deformable linear objects
M Moll, LE Kavraki
IEEE Transactions on Robotics 22 (4), 625-636, 2006
2232006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20