Steven Mascaro
Steven Mascaro
Dr Steven Mascaro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα voracity.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Anomaly detection in vessel tracks using Bayesian networks
S Mascaro, AE Nicholso, KB Korb
International Journal of Approximate Reasoning 55 (1), 84-98, 2014
1702014
Incorporating expert knowledge when learning Bayesian network structure: a medical case study
MJ Flores, AE Nicholson, A Brunskill, KB Korb, S Mascaro
Artificial intelligence in medicine 53 (3), 181-204, 2011
1232011
I nvestigate D iscuss E stimate A ggregate for structured expert judgement
AM Hanea, MF McBride, MA Burgman, BC Wintle, F Fidler, L Flander, ...
International journal of forecasting 33 (1), 267-279, 2017
612017
Learning abnormal vessel behaviour from ais data with bayesian networks at two time scales
S Mascaro, KB Korb, AE Nicholson
Tracks a Journal of Artists Writings, 1-34, 2010
482010
Suicide as an evolutionarily stable strategy
S Mascaro, KB Korb, AE Nicholson
European Conference on Artificial Life, 120-132, 2001
242001
Evolving ethics: the new science of good and evil
S Mascaro, K Korb, A Nicholson, O Woodberry
Andrews UK Limited, 2015
172015
The intelligence game: Assessing Delphi groups and structured question formats
B Wintle, S Mascaro, F Fidler, M McBride, M Burgman, L Flander, G Saw, ...
SRI Security Research Institute, Edith Cowan University, Perth, Western …, 2012
172012
Chapter 13 An ALife Investigation on the Origins of Dimorphic Parental Investments
S Mascaro, KB Korb, AE Nicholson
Recent Advances In Artificial Life, 171-185, 2005
102005
BARD: A structured technique for group elicitation of Bayesian networks to support analytic reasoning
AE Nicholson, KB Korb, EP Nyberg, M Wybrow, I Zukerman, S Mascaro, ...
arXiv preprint arXiv:2003.01207, 2020
92020
Alife investigation of parental investment in reproductive strategies
S Mascaro, KB Korb, AE Nicholson
ALIFE VIII—Proc. of the 8th International Conference on the Simulation and …, 2002
92002
Programming Bayesian network solutions with netica
O Woodberry, S Mascaro
Bayesian Intelligence, 2014
82014
Causal discovery of dynamic Bayesian networks
CB Pérez-Ariza, AE Nicholson, KB Korb, S Mascaro, CH Hu
Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, 902-913, 2012
82012
The philosophy of computer simulation
KB Korb, S Mascaro
Logic, methodology and philosophy of science: proceedings of the thirteenth …, 2009
82009
Inference in the wild: A framework for human situation assessment and a case study of air combat
K McAnally, C Davey, D White, M Stimson, S Mascaro, K Korb
Cognitive science 42 (7), 2181-2204, 2018
62018
Predicting the causative pathogen among children with osteomyelitis using Bayesian networks–improving antibiotic selection in clinical practice
Y Wu, C McLeod, C Blyth, A Bowen, A Martin, A Nicholson, S Mascaro, ...
Artificial Intelligence in Medicine 107, 101895, 2020
52020
ABC-BN: a tool for building, maintaining and using Bayesian networks in an environmental management application
AE Nicholson, O Woodberry, S Mascaro, K Korb, A Moorrees, A Lucas
Proceedings of the 8th Bayesian Modelling Applications Workshop 818, 331-335, 2011
52011
Latent variable discovery using dependency patterns
X Zhang, KB Korb, AE Nicholson, S Mascaro
arXiv preprint arXiv:1607.06617, 2016
42016
Delphi elicitation for strategic risk assessment
AE Nicholson, S Mascaro, S Thakur, KB Korb, R Ashman
preparation; available for review upon request, 2016
42016
Discrete choice experiment to evaluate preferences of patients with cystic fibrosis among alternative treatment-related health outcomes: a protocol
C McLeod, R Norman, A Schultz, S Mascaro, S Webb, T Snelling
BMJ open 9 (8), e030348, 2019
22019
Applying dependency patterns in causal discovery of latent variable models
X Zhang, KB Korb, AE Nicholson, S Mascaro
Australasian Conference on Artificial Life and Computational Intelligence …, 2017
22017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20