Ángel González-Zamora
Ángel González-Zamora
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usal.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Validation of SMAP surface soil moisture products with core validation sites
A Colliander, TJ Jackson, R Bindlish, S Chan, N Das, SB Kim, MH Cosh, ...
Remote Sensing of Environment 191, 215-231, 2017
3922017
Assessment of the SMAP passive soil moisture product
SK Chan, R Bindlish, PE O'Neill, E Njoku, T Jackson, A Colliander, ...
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 54 (8), 4994-5007, 2016
3672016
Satellite soil moisture for agricultural drought monitoring: Assessment of the SMOS derived Soil Water Deficit Index
J Martínez-Fernández, A González-Zamora, N Sánchez, A Gumuzzio, ...
Remote Sensing of Environment 177, 277-286, 2016
1932016
Assessment of the SMAP level-4 surface and root-zone soil moisture product using in situ measurements
RH Reichle, GJM De Lannoy, Q Liu, JV Ardizzone, A Colliander, A Conaty, ...
Journal of Hydrometeorology 18 (10), 2621-2645, 2017
1472017
A soil water based index as a suitable agricultural drought indicator
J Martínez-Fernández, A González-Zamora, N Sánchez, A Gumuzzio
Journal of Hydrology 522, 265-273, 2015
1222015
Towards improved spatio-temporal resolution soil moisture retrievals from the synergy of SMOS and MSG SEVIRI spaceborne observations
M Piles, GP Petropoulos, N Sánchez, Á González-Zamora, G Ireland
Remote Sensing of Environment 180, 403-417, 2016
862016
A new Soil Moisture Agricultural Drought Index (SMADI) integrating MODIS and SMOS products: A case of study over the Iberian Peninsula
N Sánchez, Á González-Zamora, M Piles, J Martínez-Fernández
Remote Sensing 8 (4), 287, 2016
792016
Long-term SMOS soil moisture products: A comprehensive evaluation across scales and methods in the Duero Basin (Spain)
Á González-Zamora, N Sánchez, J Martínez-Fernández, Á Gumuzzio, ...
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 83, 123-136, 2015
592015
Integrated remote sensing approach to global agricultural drought monitoring
N Sánchez, Á González-Zamora, J Martínez-Fernández, M Piles, ...
Agricultural and forest meteorology 259, 141-153, 2018
562018
Temporal and spatial comparison of agricultural drought indices from moderate resolution satellite soil moisture data over Northwest Spain
M Pablos, J Martínez-Fernández, N Sánchez, Á González-Zamora
Remote sensing 9 (11), 1168, 2017
522017
CCI soil moisture assessment with SMOS soil moisture and in situ data under different environmental conditions and spatial scales in Spain
Á González-Zamora, N Sánchez, M Pablos, J Martínez-Fernández
Remote Sensing of Environment 225, 469-482, 2019
362019
Root-zone plant available water estimation using the SMOS-derived soil water index
Á González-Zamora, N Sánchez, J Martínez-Fernández, W Wagner
Advances in Water Resources 96, 339-353, 2016
332016
On the synergy of airborne GNSS-R and Landsat 8 for soil moisture estimation
N Sánchez, A Alonso-Arroyo, J Martínez-Fernández, M Piles, ...
Remote Sensing 7 (8), 9954-9974, 2015
322015
Assessment of root zone soil moisture estimations from SMAP, SMOS and MODIS observations
M Pablos, Á González-Zamora, N Sánchez, J Martínez-Fernández
Remote Sensing 10 (7), 981, 2018
232018
Comparison of SMOS, modelled and in situ long-term soil moisture series in the northwest of Spain
A Gumuzzio, L Brocca, N Sánchez, A González-Zamora, ...
Hydrological Sciences Journal 61 (14), 2610-2625, 2016
182016
Calibration and Validation for the L2/3_ SM_P Version 3 Data Products, SMAP Project, JPL D-93720
T Jackson, P O'Neill, E Njoku, S Chan, R Bindlish, A Colliander, F Chen, ...
Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA, 2016
152016
Validation of aquarius soil moisture products over the northwest of spain: A comparison with SMOS
A González-Zamora, N Sánchez, J Martínez-Fernández
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2016
132016
Validation of SMOS L2 and L3 soil moisture products over the Duero Basin at different spatial scales
Á González-Zamora, N Sanchez, A Gumuzzio, M Piles, E Olmedo, ...
Copernicus Publications, 2015
132015
Calibration and validation for the L2/3_SM_P Version 4 and L2/3_SM_P_E Version 1 data products
T Jackson, P O’Neill, S Chan, R Bindlish, A Colliander, F Chen, S Dunbar, ...
SMAP Project, JPL D-56297, 2016
112016
Soil Moisture Active Passive (SMAP) Project: Calibration and Validation for the L2/3_SM_P Version 4 and L2/3_SM_P_E Version 1 Data Products
T Jackson, P O'Neill, S Chan, R Bindlish, A Colliander, F Chen, S Dunbar, ...
California Institute of Technology, 2017
102017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20