Παρακολούθηση
Paul Harper
Paul Harper
Professor of OR, Cardiff University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cardiff.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An analysis of the academic literature on simulation and modelling in health care
SC Brailsford, PR Harper, B Patel, M Pitt
Journal of simulation 3, 130-140, 2009
6032009
Modelling for the planning and management of bed capacities in hospitals
PR Harper, AK Shahani
Journal of the Operational research Society 53, 11-18, 2002
4412002
A framework for operational modelling of hospital resources
PR Harper
Health care management science 5, 165-173, 2002
4252002
Using industrial processes to improve patient care
T Young, S Brailsford, C Connell, R Davies, P Harper, JH Klein
Bmj 328 (7432), 162-164, 2004
4242004
Reduced outpatient waiting times with improved appointment scheduling: a simulation modelling approach
PR Harper, HM Gamlin
OR spectrum 25, 207-222, 2003
3592003
A review and comparison of classification algorithms for medical decision making
PR Harper
Health policy 71 (3), 315-331, 2005
2272005
Mathematical modelling and simulation for planning critical care capacity
AX Costa, SA Ridley, AK Shahani, PR Harper, V De Senna, MS Nielsen
Anaesthesia 58 (4), 320-327, 2003
2042003
Ambulance allocation for maximal survival with heterogeneous outcome measures
VA Knight, PR Harper, L Smith
Omega 40 (6), 918-926, 2012
1912012
Planning health services with explicit geographical considerations: a stochastic location–allocation approach
PR Harper, AK Shahani, JE Gallagher, C Bowie
Omega 33 (2), 141-152, 2005
1542005
Combining discrete-event simulation and system dynamics in a healthcare setting: A composite model for Chlamydia infection
J Viana, SC Brailsford, V Harindra, PR Harper
European Journal of Operational Research 237 (1), 196-206, 2014
1422014
On the challenges of healthcare modelling and a proposed project life cycle for successful implementation
PR Harper, MA Pitt
Journal of the Operational Research Society 55, 657-661, 2004
1252004
A genetic algorithm for the project assignment problem
PR Harper, V de Senna, IT Vieira, AK Shahani
Computers & Operations Research 32 (5), 1255-1265, 2005
1182005
Simulation in health-care: lessons from other sectors
M Jahangirian, A Naseer, L Stergioulas, T Young, T Eldabi, S Brailsford, ...
Operational Research 12, 45-55, 2012
1112012
Locational analysis: highlights of growth to maturity
HK Smith, G Laporte, PR Harper
Journal of the Operational Research Society 60, S140-S148, 2009
1082009
Planning sustainable community health schemes in rural areas of developing countries
HK Smith, PR Harper, CN Potts, A Thyle
European Journal of Operational Research 193 (3), 768-777, 2009
1042009
Bicriteria efficiency/equity hierarchical location models for public service application
HK Smith, PR Harper, CN Potts
Journal of the Operational Research Society 64, 500-512, 2013
1022013
Modelling the size and skill-mix of hospital nursing teams
PR Harper, NH Powell, JE Williams
Journal of the Operational Research Society 61, 768-779, 2010
912010
Clinical pathway modelling: a literature review
E Aspland, D Gartner, P Harper
Health Systems 10 (1), 1-23, 2021
832021
Incorporating human behaviour in simulation models of screening for breast cancer
SC Brailsford, PR Harper, J Sykes
European Journal of Operational Research 219 (3), 491-507, 2012
822012
Overcoming the barriers: a qualitative study of simulation adoption in the NHS
SC Brailsford, TB Bolt, G Bucci, TM Chaussalet, NA Connell, PR Harper, ...
Journal of the Operational Research Society 64 (2), 157-168, 2013
752013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20