Παρακολούθηση
George Kitas
George Kitas
Professor of Rheumatology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dgoh.nhs.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
EULAR evidence-based recommendations for cardiovascular risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory arthritis
MJL Peters, DPM Symmons, D McCarey, BAC Dijkmans, P Nicola, ...
Annals of the rheumatic diseases 69 (2), 325-331, 2010
22082010
Mean platelet volume: a link between thrombosis and inflammation?
A Yuri Gasparyan, L Ayvazyan, D P Mikhailidis, G D Kitas
Current pharmaceutical design 17 (1), 47-58, 2011
16652011
EULAR recommendations for cardiovascular disease risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory joint disorders: 2015/2016 update
R Agca, SC Heslinga, S Rollefstad, M Heslinga, IB McInnes, MJL Peters, ...
Annals of the rheumatic diseases 76 (1), 17-28, 2017
13752017
The endothelium and its role in regulating vascular tone
A Sandoo, JJCSV Van Zanten, GS Metsios, D Carroll, GD Kitas
The open cardiovascular medicine journal 4, 302, 2010
10262010
Development and initial validation of the Vasculitis Damage Index for the standardized clinical assessment of damage in the systemic vasculitides
AR Exley, PA Bacon, RA Luqmani, GD Kitas, C Gordon, COS Savage, ...
Arthritis & Rheumatism: Official Journal of the American College of …, 1997
7041997
Writing a narrative biomedical review: considerations for authors, peer reviewers, and editors
AY Gasparyan, L Ayvazyan, H Blackmore, GD Kitas
Rheumatology international 31, 1409-1417, 2011
6102011
Cardiovascular disease in rheumatoid arthritis: state of the art and future perspectives
GD Kitas, SE Gabriel
Annals of the rheumatic diseases 70 (1), 8-14, 2011
4642011
The platelet-to-lymphocyte ratio as an inflammatory marker in rheumatic diseases
AY Gasparyan, L Ayvazyan, U Mukanova, M Yessirkepov, GD Kitas
Annals of laboratory medicine 39 (4), 345, 2019
4532019
Prevalence and associations of hypertension and its control in patients with rheumatoid arthritis
VF Panoulas, KMJ Douglas, HJ Milionis, A Stavropoulos-Kalinglou, ...
Rheumatology 46 (9), 1477-1482, 2007
4412007
A randomized placebo-controlled trial of methotrexate in psoriatic arthritis
GH Kingsley, A Kowalczyk, H Taylor, F Ibrahim, JC Packham, NJ McHugh, ...
Rheumatology 51 (8), 1368-1377, 2012
4252012
Hypertension in rheumatoid arthritis
VF Panoulas, GS Metsios, AV Pace, H John, GJ Treharne, MJ Banks, ...
Rheumatology 47 (9), 1286-1298, 2008
4132008
Cardiovascular comorbidity in rheumatic diseases
MT Nurmohamed, M Heslinga, GD Kitas
Nature Reviews Rheumatology 11 (12), 693-704, 2015
3882015
The common-sense model of self-regulation of health and illness: how can we use it to understand and respond to our patients’ needs?
ED Hale, GJ Treharne, GD Kitas
Oxford University Press 46 (6), 904-906, 2007
3582007
Reviews of evidence regarding interventions to reduce tobacco use and exposure to environmental tobacco smoke
DP Hopkins, PA Briss, CJ Ricard, CG Husten, VG Carande-Kulis, ...
American journal of preventive medicine 20 (2), 16-66, 2001
3342001
Tackling ischaemic heart disease in rheumatoid arthritis
GD Kitas, N Erb
Rheumatology 42 (5), 607-613, 2003
3312003
Rheumatoid arthritis, cardiovascular disease and physical exercise: a systematic review
GS Metsios, A Stavropoulos-Kalinoglou, J Veldhuijzen van Zanten, ...
Rheumatology 47 (3), 239-248, 2008
3302008
Performance of four current risk algorithms in predicting cardiovascular events in patients with early rheumatoid arthritis
EEA Arts, C Popa, AA Den Broeder, AG Semb, T Toms, GD Kitas, ...
Annals of the rheumatic diseases 74 (4), 668-674, 2015
3182015
The present and future of deep learning in radiology
L Saba, M Biswas, V Kuppili, EC Godia, HS Suri, DR Edla, T Omerzu, ...
European journal of radiology 114, 14-24, 2019
3122019
Individualised aerobic and resistance exercise training improves cardiorespiratory fitness and reduces cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis
A Stavropoulos-Kalinoglou, GS Metsios, JJV Van Zanten, P Nightingale, ...
Annals of the rheumatic diseases 72 (11), 1819-1825, 2013
2992013
Perceived barriers, facilitators and benefits for regular physical activity and exercise in patients with rheumatoid arthritis: a review of the literature
JJCS Veldhuijzen van Zanten, PC Rouse, ED Hale, N Ntoumanis, ...
Sports medicine 45, 1401-1412, 2015
2842015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20