Παρακολούθηση
George Kitas
George Kitas
Professor of Rheumatology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dgoh.nhs.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
EULAR evidence-based recommendations for cardiovascular risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory arthritis
MJL Peters, DPM Symmons, D McCarey, BAC Dijkmans, P Nicola, ...
Annals of the rheumatic diseases 69 (2), 325-331, 2010
20972010
Mean platelet volume: a link between thrombosis and inflammation?
A Yuri Gasparyan, L Ayvazyan, D P Mikhailidis, G D Kitas
Current pharmaceutical design 17 (1), 47-58, 2011
15472011
EULAR recommendations for cardiovascular disease risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory joint disorders: 2015/2016 update
R Agca, SC Heslinga, S Rollefstad, M Heslinga, IB McInnes, MJL Peters, ...
Annals of the rheumatic diseases 76 (1), 17-28, 2017
11852017
The endothelium and its role in regulating vascular tone
A Sandoo, JJCS Veldhuijzen van Zanten, GS Metsios, D Carroll, GD Kitas
The open cardiovascular medicine journal 4 (1), 2010
9042010
Development and initial validation of the Vasculitis Damage Index for the standardized clinical assessment of damage in the systemic vasculitides
AR Exley, PA Bacon, RA Luqmani, GD Kitas, C Gordon, COS Savage, ...
Arthritis & Rheumatism: Official Journal of the American College of …, 1997
6681997
Writing a narrative biomedical review: considerations for authors, peer reviewers, and editors
AY Gasparyan, L Ayvazyan, H Blackmore, GD Kitas
Rheumatology international 31, 1409-1417, 2011
5112011
Cardiovascular disease in rheumatoid arthritis: state of the art and future perspectives
GD Kitas, SE Gabriel
Annals of the rheumatic diseases 70 (1), 8-14, 2011
4302011
Prevalence and associations of hypertension and its control in patients with rheumatoid arthritis
VF Panoulas, KMJ Douglas, HJ Milionis, A Stavropoulos-Kalinglou, ...
Rheumatology 46 (9), 1477-1482, 2007
4272007
A randomized placebo-controlled trial of methotrexate in psoriatic arthritis
GH Kingsley, A Kowalczyk, H Taylor, F Ibrahim, JC Packham, NJ McHugh, ...
Rheumatology 51 (8), 1368-1377, 2012
4072012
Hypertension in rheumatoid arthritis
VF Panoulas, GS Metsios, AV Pace, H John, GJ Treharne, MJ Banks, ...
Rheumatology 47 (9), 1286-1298, 2008
3912008
Cardiovascular comorbidity in rheumatic diseases
MT Nurmohamed, M Heslinga, GD Kitas
Nature Reviews Rheumatology 11 (12), 693-704, 2015
3592015
Reviews of evidence regarding interventions to reduce tobacco use and exposure to environmental tobacco smoke
DP Hopkins, PA Briss, CJ Ricard, CG Husten, VG Carande-Kulis, ...
American journal of preventive medicine 20 (2), 16-66, 2001
3282001
The common-sense model of self-regulation of health and illness: how can we use it to understand and respond to our patients’ needs?
ED Hale, GJ Treharne, GD Kitas
Rheumatology 46 (6), 904-906, 2007
3272007
The platelet-to-lymphocyte ratio as an inflammatory marker in rheumatic diseases
AY Gasparyan, L Ayvazyan, U Mukanova, M Yessirkepov, GD Kitas
Annals of laboratory medicine 39 (4), 345, 2019
3232019
Tackling ischaemic heart disease in rheumatoid arthritis
GD Kitas, N Erb
Rheumatology 42 (5), 607-613, 2003
3202003
Rheumatoid arthritis, cardiovascular disease and physical exercise: a systematic review
GS Metsios, A Stavropoulos-Kalinoglou, J Veldhuijzen van Zanten, ...
Rheumatology 47 (3), 239-248, 2008
3182008
Performance of four current risk algorithms in predicting cardiovascular events in patients with early rheumatoid arthritis
EEA Arts, C Popa, AA Den Broeder, AG Semb, T Toms, GD Kitas, ...
Annals of the rheumatic diseases 74 (4), 668-674, 2015
2972015
Individualised aerobic and resistance exercise training improves cardiorespiratory fitness and reduces cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis
A Stavropoulos-Kalinoglou, GS Metsios, JJV Van Zanten, P Nightingale, ...
Annals of the rheumatic diseases 72 (11), 1819-1825, 2013
2812013
The present and future of deep learning in radiology
L Saba, M Biswas, V Kuppili, EC Godia, HS Suri, DR Edla, T Omerzu, ...
European journal of radiology 114, 14-24, 2019
2552019
Predictive value of antibodies to cyclic citrullinated peptide in patients with very early inflammatory arthritis.
K Raza, M Breese, P Nightingale, K Kumar, T Potter, DM Carruthers, ...
The Journal of rheumatology 32 (2), 231-238, 2005
2532005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20