Παρακολούθηση
ILYAS CICEKLI
ILYAS CICEKLI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.hacettepe.edu.tr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Turing test: 50 years later
A Pinar Saygin, I Cicekli, V Akman
Minds and machines 10 (4), 463-518, 2000
6652000
Using lexical chains for keyword extraction
G Ercan, I Cicekli
Information Processing & Management 43 (6), 1705-1714, 2007
3572007
Text summarization using latent semantic analysis
MG Ozsoy, FN Alpaslan, I Cicekli
Journal of Information Science 37 (4), 405-417, 2011
1912011
Text summarization of turkish texts using latent semantic analysis
M Ozsoy, I Cicekli, F Alpaslan
Proceedings of the 23rd international conference on computational …, 2010
1262010
Learning translation templates from examples
HA Güvenir, I Cicekli
Information systems 23 (6), 353-363, 1998
1181998
Pragmatics in human-computer conversations
AP Saygin, I Cicekli
Journal of Pragmatics 34 (3), 227-258, 2002
922002
Learning translation templates from bilingual translation examples
I Cicekli, HA Güvenir
Applied Intelligence 15, 57-76, 2001
912001
The design and implementation of a high-speed incremental portable Prolog compiler
KA Bowen, KA Buettner, I Cicekli, AK Turk
Third International Conference on Logic Programming: Imperial College of …, 1986
791986
Generic text summarization for Turkish
M Kutlu, C Cıǧır, I Cicekli
The Computer Journal 53 (8), 1315-1323, 2010
732010
Rule based morphological analyzer of Kazakh language
G Kessikbayeva, I Cicekli
Proceedings of the 2014 Joint Meeting of SIGMORPHON and SIGFSM, 46-54, 2014
662014
Automatic rule learning exploiting morphological features for named entity recognition in Turkish
S Tatar, I Cicekli
Journal of Information Science 37 (2), 137-151, 2011
632011
Design and evaluation of an ontology based information extraction system for radiological reports
E Soysal, I Cicekli, N Baykal
Computers in Biology and Medicine 40 (11-12), 900-911, 2010
542010
Lexical cohesion based topic modeling for summarization
G Ercan, I Cicekli
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: 9th International …, 2008
542008
A machine translation system between a pair of closely related languages
K Altintas, I Cicekli
Proceedings of the 17th International Symposium on Computer and Information …, 2003
51*2003
A morphological analyser for Crimean Tatar
K Altintas, I Cicekli
Proceedings of the 10th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and …, 2001
492001
Automated web services composition with the event calculus
O Aydın, N Kesim Cicekli, I Cicekli
International Workshop on Engineering Societies in the Agents World, 142-157, 2007
382007
Formalizing the specification and execution of workflows using the event calculus
NK Cicekli, I Cicekli
Information Sciences 176 (15), 2227-2267, 2006
382006
Ordering Translation Templates by Assigning Conifdence Factors
Z Öz, I Cicekli
Conference of the Association for Machine Translation in the Americas, 51-61, 1998
371998
Natural language querying for video databases
G Erozel, NK Cicekli, I Cicekli
Information Sciences 178 (12), 2534-2552, 2008
362008
Learning translation templates from bilingual translation examples
I Cicekli, HA Güvenir
Recent advances in example-based machine translation, 255-286, 2003
362003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20