Παρακολούθηση
Christos Doulkeridis
Christos Doulkeridis
Associate Professor at University of Piraeus, Department of Digital Systems
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Datastories at semeval-2017 task 4: Deep lstm with attention for message-level and topic-based sentiment analysis
C Baziotis, N Pelekis, C Doulkeridis
Proceedings of the 11th international workshop on semantic evaluation …, 2017
5992017
A survey of large-scale analytical query processing in MapReduce
C Doulkeridis, K Nørvåg
The VLDB journal 23, 355-380, 2014
3392014
Angle-based space partitioning for efficient parallel skyline computation
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis
Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2008
2132008
Reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis, K Nørvåg
2010 IEEE 26th International Conference on Data Engineering (ICDE 2010), 365-376, 2010
1972010
SKYPEER: Efficient subspace skyline computation over distributed data
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis, M Vazirgiannis
2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering, 416-425, 2006
1862006
On efficient top-k query processing in highly distributed environments
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg, M Vazirgiannis
Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2008
1122008
A system architecture for context-aware service discovery
C Doulkeridis, N Loutas, M Vazirgiannis
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 146 (1), 101-116, 2006
1072006
Efficient processing of top-k spatial preference queries
JB Rocha-Junior, A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (2), 93-104, 2010
982010
Monochromatic and bichromatic reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis, K Norvag
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 23 (8), 1215-1229, 2011
972011
DESENT: Decentralized and distributed semantic overlay generation in P2P networks
C Doulkeridis, K Norvag, M Vazirgiannis
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 25 (1), 25-34, 2007
932007
Branch-and-bound algorithm for reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg, Y Kotidis
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD international conference on management of …, 2013
892013
Identifying the most influential data objects with reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg, Y Kotidis
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 364-372, 2010
792010
Peer-to-peer similarity search in metric spaces
C Doulkeridis, A Vlachou, Y Kotidis, M Vazirgiannis
Proceedings of the 33rd international conference on Very large data bases …, 2007
762007
AGiDS: A grid-based strategy for distributed skyline query processing
JB Rocha-Junior, A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
Data Management in Grid and Peer-to-Peer Systems: Second International …, 2009
532009
Towards a context-aware service directory
C Doulkeridis, E Valavanis, M Vazirgiannis
Technologies for E-Services: 4th International Workshop, TES 2003, Berlin …, 2003
502003
Skyline query processing over joins
A Vlachou, C Doulkeridis, N Polyzotis
Proceedings of the 2011 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2011
472011
Monitoring reverse top-k queries over mobile devices
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
Proceedings of the 10th ACM International Workshop on Data Engineering for …, 2011
432011
Efficient execution plans for distributed skyline query processing
JB Rocha-Junior, A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
Proceedings of the 14th International Conference on Extending Database …, 2011
432011
Querying and updating a context-aware service directory in mobile environments
C Doulkeridis, M Vazirgiannis
IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI'04), 562-565, 2004
432004
Datastories at semeval-2017 task 6: Siamese LSTM with attention for humorous text comparison
C Baziotis, N Pelekis, C Doulkeridis
Proceedings of the 11th international workshop on semantic evaluation …, 2017
372017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20