Παρακολούθηση
Máté Ákos Tündik
Máté Ákos Tündik
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tmit.bme.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Leveraging a Character, Word and Prosody Triplet for an ASR Error Robust and Agglutination Friendly Punctuation Approach.
G Szaszák, MA Tündik
Interspeech, 2988-2992, 2019
272019
Joint word-and character-level embedding CNN-RNN models for punctuation restoration
MÁ Tündik, G Szaszák
2018 9th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2018
222018
User-centric evaluation of automatic punctuation in ASR closed captioning
MÁ Tündik, G Szaszák, G Gosztolya, A Beke
International Speech Communication Association (ISCA), 2018
222018
Assessing the Semantic Space Bias Caused by ASR Error Propagation and its Effect on Spoken Document Summarization.
MA Tündik, V Kaszás, G Szaszák
INTERSPEECH, 1333-1337, 2019
92019
Evolution towards Telco-Cloud: Reflections on Dimensioning, Availability and Operability
G Járó, A Hilt, L Nagy, MÁ Tündik, J Varga
2019 42nd International Conference on Telecommunications and Signal …, 2019
82019
A Bilingual Comparison of MaxEnt-and RNN-based Punctuation Restoration in Speech Transcripts
MA Tündik, B Tarján, G Szaszák
8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2017
82017
Summarization of spontaneous speech using automatic speech recognition and a speech prosody based tokenizer
G Szaszák, MÁ Tündik, A Beke
International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval 2 …, 2016
82016
Low Latency MaxEnt-and RNN-Based Word Sequence Models for Punctuation Restoration of Closed Caption Data
MÁ Tündik, B Tarján, G Szaszák
Statistical Language and Speech Processing: 5th International Conference …, 2017
72017
Automatic speech to text transformation of spontaneous job interviews on the HuComTech database
G Szaszák, AM Tündik, K Vicsi
2011 2nd International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2011
72011
Towards abstractive summarization in Hungarian
M Makrai, ÁM Tündik, B Indig, G Szaszák
42022
Prosodic stress detection for fixed stress languages using formal atom decomposition and a statistical hidden Markov hybrid
G Szaszák, MÁ Tündik, B Gerazov
Speech Communication 102, 14-26, 2018
42018
A low latency sequential model and its user-focused evaluation for automatic punctuation of ASR closed captions
MÁ Tündik, B Tarján, G Szaszák
Computer Speech & Language 63, 101076, 2020
32020
Assessment of pathological speech prosody based on automatic stress detection and phrasing approaches
MA Tündik, G Kiss, D Sztahó, G Szaszák
8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2017
32017
Combining atom decomposition of the F0 track and HMM-based phonological phrase modelling for robust stress detection in speech
G Szaszák, MÁ Tündik, B Gerazov, A Gjoreski
Speech and Computer: 18th International Conference, SPECOM 2016, Budapest …, 2016
32016
Analyzing f0 discontinuity for speech prosody enhancement
G Szaszák, MG Tulics, MA Tündik
Acta Univ. Sapientiae Elect. Mech. Eng 6 (1), 59-67, 2014
32014
Access-independent cloud-based real-time translation service for voice calls in mobile networks
MA TUNDIK, H Attila, B Gergo, N Lorand, K Luukkanen
2018 11th International Symposium on Communication Systems, Networks …, 2018
22018
Atom decomposition based stress detection and automatic phrasing of speech
MÁ Tündik, B Gerazov, A Gjoreski, G Szaszák
2016 7th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2016
22016
A semantic space approach for automatic summarization of documents
V Kaszás, MÁ Tündik, G Szaszák
2018 9th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2018
12018
ASR-hibaterjedés vizsgálata a gépi beszédértés szemszögéből
TM Ákos, S György
2020
On the Effects of Automatic Transcription and Segmentation Errors in Hungarian Spoken Language Processing
MÁ Tündik, V Kaszás, G Szaszák
Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science 63 (4 …, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20