Παρακολούθηση
Jarosław W. Kłos
Jarosław W. Kłos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amu.edu.pl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Advances in magnetics roadmap on spin-wave computing
AV Chumak, P Kabos, M Wu, C Abert, C Adelmann, AO Adeyeye, ...
IEEE Transactions on Magnetics 58 (6), 1-72, 2022
3012022
Forbidden band gaps in the spin-wave spectrum of a two-dimensional bicomponent magnonic crystal
S Tacchi, G Duerr, JW Klos, M Madami, S Neusser, G Gubbiotti, G Carlotti, ...
Physical review letters 109 (13), 137202, 2012
1382012
Capacitance of graphene nanoribbons
AA Shylau, JW Kłos, IV Zozoulenko
Physical Review B 80 (20), 205402, 2009
922009
Magnonic band structures in two-dimensional bi-component magnonic crystals with in-plane magnetization
M Krawczyk, S Mamica, M Mruczkiewicz, JW Klos, S Tacchi, M Madami, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 46 (49), 495003, 2013
912013
Mode conversion from quantized to propagating spin waves in a rhombic antidot lattice supporting spin wave nanochannels
S Tacchi, B Botters, M Madami, JW Kłos, ML Sokolovskyy, M Krawczyk, ...
Physical Review B 86 (1), 014417, 2012
762012
Magnonic band structure in a Co/Pd stripe domain system investigated by Brillouin light scattering and micromagnetic simulations
C Banerjee, P Gruszecki, JW Klos, O Hellwig, M Krawczyk, A Barman
Physical Review B 96 (2), 024421, 2017
632017
Universal dependence of the spin wave band structure on the geometrical characteristics of two-dimensional magnonic crystals
S Tacchi, P Gruszecki, M Madami, G Carlotti, JW Kłos, M Krawczyk, ...
Scientific Reports 5 (1), 10367, 2015
622015
Effect of short-and long-range scattering on the conductivity of graphene: Boltzmann approach vs tight-binding calculations
JW Kłos, IV Zozoulenko
Physical Review B 82 (8), 081414, 2010
582010
Magnonic band engineering by intrinsic and extrinsic mirror symmetry breaking in antidot spin-wave waveguides
JW Kłos, D Kumar, M Krawczyk, A Barman
Scientific reports 3 (1), 2444, 2013
542013
Effect of magnetization pinning on the spectrum of spin waves in magnonic antidot waveguides
JW Kłos, D Kumar, J Romero-Vivas, H Fangohr, M Franchin, M Krawczyk, ...
Physical Review B 86 (18), 184433, 2012
522012
Photonic-magnonic crystals: Multifunctional periodic structures for magnonic and photonic applications
JW Kłos, M Krawczyk, YS Dadoenkova, NN Dadoenkova, IL Lyubchanskii
Journal of Applied Physics 115 (17), 2014
512014
The impact of the lattice symmetry and the inclusion shape on the spectrum of 2D magnonic crystals
JW Kłos, ML Sokolovskyy, S Mamica, M Krawczyk
Journal of Applied Physics 111 (12), 2012
502012
Magnons in a quasicrystal: Propagation, extinction, and localization of spin waves in Fibonacci structures
F Lisiecki, J Rychły, P Kuświk, H Głowiński, JW Kłos, F Groß, N Träger, ...
Physical Review Applied 11 (5), 054061, 2019
432019
Magnonic crystals—prospective structures for shaping spin waves in nanoscale
J Rychły, P Gruszecki, M Mruczkiewicz, JW Kłos, S Mamica, M Krawczyk
Low Temperature Physics 41 (10), 745-759, 2015
432015
Broadband magnetoelastic coupling in magnonic-phononic crystals for high-frequency nanoscale spin-wave generation
P Graczyk, J Kłos, M Krawczyk
Physical Review B 95 (10), 104425, 2017
422017
Spin-wave band structure in 2D magnonic crystals with elliptically shaped scattering centres
S Mamica, M Krawczyk, JW Kłos
Advances in Condensed Matter Physics 2012, 2012
422012
The interaction between surface acoustic waves and spin waves: The role of anisotropy and spatial profiles of the modes
NKP Babu, A Trzaskowska, P Graczyk, G Centała, S Mieszczak, ...
Nano letters 21 (2), 946-951, 2020
402020
Magnonic band structure, complete bandgap, and collective spin wave excitation in nanoscale two-dimensional magnonic crystals
D Kumar, JW Kłos, M Krawczyk, A Barman
Journal of Applied Physics 115 (4), 2014
402014
On the formulation of the exchange field in the Landau-Lifshitz equation for spin-wave calculation in magnonic crystals
M Krawczyk, ML Sokolovskyy, JW Klos, S Mamica
Advances in Condensed Matter Physics 2012, 2012
402012
Transition from ballistic to diffusive behavior of graphene ribbons in the presence of warping and charged impurities
JW Klos, AA Shylau, IV Zozoulenko, H Xu, T Heinzel
Phys. Rev. B 80, 2009
402009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20