Παρακολούθηση
Vincent Danos
Vincent Danos
Directeur de Recherches CNRS Ecole Normale Supérieure
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ens.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Formal molecular biology
V Danos, C Laneve
Theoretical Computer Science 325 (1), 69-110, 2004
6242004
The structure of multiplicatives
V Danos, L Regnier
Archive for Mathematical logic 28 (3), 181-203, 1989
5351989
Rule-based modelling of cellular signalling
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Krivine
CONCUR 2007 - Concurrency Theory, 18th International Conference, 17-41, 2007
4262007
Mechanistic links between cellular trade-offs, gene expression, and growth
AY Weiße, DA Oyarzún, V Danos, PS Swain
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (9), E1038-E1047, 2015
3812015
Une Application de la Logique Linéaire a l’Etude des Processus de Normalisation (principalement du λ-calcul)
V Danos
These de Doctorat, Université Paris 7, 1990
302*1990
Reversible communicating systems
V Danos, J Krivine
International Conference on Concurrency Theory, 292-307, 2004
2722004
Scalable simulation of cellular signaling networks
V Danos, J Feret, W Fontana, J Krivine
Asian Symposium on Programming Languages and Systems, 139-157, 2007
263*2007
Modeling and querying biomolecular interaction networks
N Chabrier-Rivier, M Chiaverini, V Danos, F Fages, V Schächter
Theoretical Computer Science 325 (1), 25-44, 2004
2632004
Internal coarse-graining of molecular systems
J Feret, V Danos, J Krivine, R Harmer, W Fontana
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (16), 6453-6458, 2009
2602009
A new deconstructive logic: Linear logic
V Danos, JB Joinet, H Schellinx
The Journal of Symbolic Logic 62 (3), 755-807, 1997
2371997
The measurement calculus
V Danos, E Kashefi, P Panangaden
Journal of the ACM (JACM) 54 (2), 8-es, 2007
2362007
Game Semantics & Abstract Machines
V Danos, H Herbelin, L Regnier
Proceedings of LICS'96 96, 394-405, 1996
1661996
Determinism in the one-way model
V Danos, E Kashefi
Physical Review A 74 (5), 052310, 2006
1512006
Proof-nets and the Hilbert space
V Danos, L Regnier
London Mathematical Society Lecture Note Series, 307-328, 1995
1451995
Probabilistic game semantics
V Danos, RS Harmer
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 3 (3), 359-382, 2002
1432002
Linear logic and elementary time
V Danos, JB Joinet
Information and Computation 183 (1), 123-137, 2003
1412003
LKQ and LKT: sequent calculi for second order logic based upon dual linear decompositions of classical implication
V Danos, JB Joinet, H Schellinx
Advances in Linear Logic 222, 211-224, 1995
1401995
Reversible, irreversible and optimal lambda-machines
V Danos, L Regnier
Theoretical Computer Science 227 (1-2), 79-98, 1999
1321999
Abstract interpretation of cellular signalling networks
V Danos, J Feret, W Fontana, J Krivine
International Workshop on Verification, Model Checking, and Abstract …, 2008
1262008
Formal molecular biology done in CCS-R
V Danos, J Krivine
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 180 (3), 31-49, 2007
1242007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20