Παρακολούθηση
Pierpaolo Tommasi
Pierpaolo Tommasi
Research Engineer, IBM
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ie.ibm.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Smart traffic analytics in the semantic web with STAR-CITY: Scenarios, system and lessons learned in Dublin City
F Lécué, S Tallevi-Diotallevi, J Hayes, R Tucker, V Bicer, M Sbodio, ...
Journal of Web Semantics 27, 26-33, 2014
952014
Smart traffic analytics in the semantic web with STAR-CITY: Scenarios, system and lessons learned in Dublin City
F Lécué, S Tallevi-Diotallevi, J Hayes, R Tucker, V Bicer, M Sbodio, ...
Journal of Web Semantics 27, 26-33, 2014
952014
Star-city: semantic traffic analytics and reasoning for city
F Lécué, S Tallevi-Diotallevi, J Hayes, R Tucker, V Bicer, ML Sbodio, ...
Proceedings of the 19th international conference on Intelligent User …, 2014
692014
Predicting severity of road traffic congestion using semantic web technologies
F Lécué, R Tucker, V Bicer, P Tommasi, S Tallevi-Diotallevi, M Sbodio
European semantic web conference, 611-627, 2014
682014
Stochastic optimization approach for the car placement problem in ridesharing systems
J Naoum-Sawaya, R Cogill, B Ghaddar, S Sajja, R Shorten, N Taheri, ...
Transportation Research Part B: Methodological 80, 173-184, 2015
462015
QuerioDALI: question answering over dynamic and linked knowledge graphs
V Lopez, P Tommasi, S Kotoulas, J Wu
International Semantic Web Conference, 363-382, 2016
212016
Data access linking and integration with DALI: Building a safety net for an ocean of city data
V Lopez, M Stephenson, S Kotoulas, P Tommasi
International Semantic Web Conference, 186-202, 2015
132015
A digital platform to support self-management of multiple chronic conditions (ProACT): Findings in relation to engagement during a one-year proof-of-concept trial
J Doyle, E Murphy, S Gavin, A Pascale, S Deparis, P Tommasi, S Smith, ...
Journal of medical Internet research 23 (12), e22672, 2021
102021
Enabling person-centric care using linked data technologies
S Kotoulas, W Sedlazek, V Lopez, M Sbodio, M Stephenson, P Tommasi, ...
e-Health–For Continuity of Care, 692-696, 2014
102014
An analytical method for multimorbidity management using Bayesian networks
S Deparis, A Pascale, P Tommasi, S Kotoulas
Building Continents of Knowledge in Oceans of Data: The Future of Co-Created …, 2018
72018
Collaborative planning
S Kotoulas, RK Martin, ML Sbodio, P Tommasi
US Patent App. 14/970,864, 2017
52017
Prevention of query overloading in a server application
A Kementsietsidis, S Kotoulas, ML Sbodio, P Tommasi
US Patent 9,531,749, 2016
52016
Finding Mr and Mrs entity in the city of knowledge
V Lopz Garcia, M Stephenson, S Kotoulas, P Tommasi
Proceedings of the 25th ACM conference on Hypertext and social media, 261-266, 2014
42014
Improving cross-domain information sharing in care coordination using semantic web technologies
S Kotoulas, V Lopez, ML Sbodio, P Tommasi, M Stephenson, ...
Proceedings of the 19th international conference on Intelligent User …, 2014
42014
Coordinating Social Care and Healthcare using Semantic Web Technologies.
S Kotoulas, V Lopez, M Stephenson, P Tommasi, W Shen, G Hu, ...
ISWC (Posters & Demos), 169-172, 2013
42013
Adaptive anonymization of data using statistical inference
A Pascale, N Holohan, P Tommasi, S Deparis
US Patent App. 16/127,694, 2020
32020
Passenger operation network concurrent with vehicle operation
M Stephenson, P Tommasi, E Daly, G Russo
US Patent 10,506,092, 2019
32019
Cognitive intercom assistant
E Daly, M Stephenson, P Tommasi
US Patent 10,354,465, 2019
32019
Cognitive intercom assistant
E Daly, M Stephenson, P Tommasi
US Patent 10,089,809, 2018
32018
A linked data approach to care coordination
S Kotoulas, V Lopez, ML Sbodio, M Stephenson, P Tommasi, ...
Proceedings of the 25th ACM conference on Hypertext and social media, 77-87, 2014
32014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20