Παρακολούθηση
Pierpaolo Tommasi
Pierpaolo Tommasi
Research Engineer, IBM
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ie.ibm.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Smart traffic analytics in the semantic web with STAR-CITY: Scenarios, system and lessons learned in Dublin City
F Lécué, S Tallevi-Diotallevi, J Hayes, R Tucker, V Bicer, M Sbodio, ...
Journal of Web Semantics 27, 26-33, 2014
1002014
Smart traffic analytics in the semantic web with STAR-CITY: Scenarios, system and lessons learned in Dublin City
F Lécué, S Tallevi-Diotallevi, J Hayes, R Tucker, V Bicer, M Sbodio, ...
Journal of Web Semantics 27, 26-33, 2014
1002014
Predicting severity of road traffic congestion using semantic web technologies
F Lécué, R Tucker, V Bicer, P Tommasi, S Tallevi-Diotallevi, M Sbodio
The Semantic Web: Trends and Challenges: 11th International Conference, ESWC …, 2014
722014
Star-city: semantic traffic analytics and reasoning for city
F Lécué, S Tallevi-Diotallevi, J Hayes, R Tucker, V Bicer, ML Sbodio, ...
Proceedings of the 19th international conference on Intelligent User …, 2014
712014
Stochastic optimization approach for the car placement problem in ridesharing systems
J Naoum-Sawaya, R Cogill, B Ghaddar, S Sajja, R Shorten, N Taheri, ...
Transportation Research Part B: Methodological 80, 173-184, 2015
532015
A digital platform to support self-management of multiple chronic conditions (ProACT): findings in relation to engagement during a one-year proof-of-concept trial
J Doyle, E Murphy, S Gavin, A Pascale, S Deparis, P Tommasi, S Smith, ...
Journal of medical Internet research 23 (12), e22672, 2021
262021
QuerioDALI: question answering over dynamic and linked knowledge graphs
V Lopez, P Tommasi, S Kotoulas, J Wu
The Semantic Web–ISWC 2016: 15th International Semantic Web Conference, Kobe …, 2016
222016
Data access linking and integration with DALI: Building a safety net for an ocean of city data
V Lopez, M Stephenson, S Kotoulas, P Tommasi
The Semantic Web-ISWC 2015: 14th International Semantic Web Conference …, 2015
132015
An analytical method for multimorbidity management using Bayesian networks
S Deparis, A Pascale, P Tommasi, S Kotoulas
Building Continents of Knowledge in Oceans of Data: The Future of Co-Created …, 2018
102018
Enabling person-centric care using linked data technologies
S Kotoulas, W Sedlazek, V Lopez, M Sbodio, M Stephenson, P Tommasi, ...
e-Health–For Continuity of Care, 692-696, 2014
102014
Prevention of query overloading in a server application
A Kementsietsidis, S Kotoulas, ML Sbodio, P Tommasi
US Patent 9,531,749, 2016
82016
Adaptive anonymization of data using statistical inference
A Pascale, N Holohan, P Tommasi, S Deparis
US Patent App. 16/127,694, 2020
72020
Collaborative planning
S Kotoulas, RK Martin, ML Sbodio, P Tommasi
US Patent App. 14/970,864, 2017
62017
Cognitive intercom assistant
E Daly, M Stephenson, P Tommasi
US Patent 10,089,809, 2018
52018
Finding Mr and Mrs entity in the city of knowledge
V Lopz Garcia, M Stephenson, S Kotoulas, P Tommasi
Proceedings of the 25th ACM conference on Hypertext and social media, 261-266, 2014
52014
Automatic generation of personalized visually isolated text
ML Sbodio, S Kotoulas, VL Garcia, N Mulligan, P Tommasi
US Patent 10,565,291, 2020
42020
Passenger operation network concurrent with vehicle operation
M Stephenson, P Tommasi, E Daly, G Russo
US Patent 10,506,092, 2019
42019
Cognitive intercom assistant
E Daly, M Stephenson, P Tommasi
US Patent 10,354,465, 2019
42019
Improving cross-domain information sharing in care coordination using semantic web technologies
S Kotoulas, V Lopez, ML Sbodio, P Tommasi, M Stephenson, ...
Proceedings of the 19th international conference on Intelligent User …, 2014
42014
Coordinating Social Care and Healthcare using Semantic Web Technologies.
S Kotoulas, V Lopez, M Stephenson, P Tommasi, W Shen, G Hu, ...
ISWC (Posters & Demos), 169-172, 2013
42013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20