Παρακολούθηση
George Valkanas
George Valkanas
Apple, Inc
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The impact of fake reviews on online visibility: A vulnerability assessment of the hotel industry
T Lappas, G Sabnis, G Valkanas
Information Systems Research 27 (4), 940-961, 2016
2702016
Understanding Within-Content Engagement through Pattern Analysis of Mouse Gestures
I Arapakis, M Lalmas, G Valkanas
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on …, 2014
872014
How the live web feels about events
G Valkanas, D Gunopulos
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
732013
Efficient and domain-invariant competitor mining
T Lappas, G Valkanas, D Gunopulos
Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2012
402012
Twitter Floods when it Rains: A Case Study of the UK Floods in early 2014
A Saravanou, G Valkanas, D Gunopulos, G Andrienko
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 1233-1238, 2015
362015
SkyDiver: a framework for skyline diversification
G Valkanas, AN Papadopoulos, D Gunopulos
Proceedings of the 16th International Conference on Extending Database …, 2013
332013
Mining twitter data with resource constraints
G Valkanas, I Katakis, D Gunopulos, A Stefanidis
2014 IEEE/WIC/ACM International Joint Conferences on Web Intelligence (WI …, 2014
312014
Location extraction from social networks with commodity software and online data
G Valkanas, D Gunopulos
2012 IEEE 12th International Conference on Data Mining Workshops, 827-834, 2012
312012
Mining Competitors from Large Unstructured Datasets
G Valkanas, T Lappas, D Gunopulos
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 29 (9), 1971-1984, 2017
292017
Metric-Based Top-k Dominating Queries
E Tiakas, G Valkanas, AN Papadopoulos, Y Manolopoulos, D Gunopulos
27*
Efficient and adaptive distributed skyline computation
G Valkanas, AN Papadopoulos
Scientific and Statistical Database Management: 22nd International …, 2010
252010
Event detection from social media data
G Valkanas, D Gunopulos
extraction 1, 3-5, 2013
212013
Skyline Ranking à la IR
G Valkanas, AN Papadopoulos, D Gunopulos
17*
Processing top-k dominating queries in metric spaces
E Tiakas, G Valkanas, AN Papadopoulos, Y Manolopoulos, D Gunopulos
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 40 (4), 1-38, 2016
142016
Debugging applications created by a Domain Specific Language: The IPAC case
K Kolomvatsos, G Valkanas, S Hadjiefthymiades
Journal of Systems and Software 85 (4), 932-943, 2012
142012
A faceted crawler for the twitter service
G Valkanas, A Saravanou, D Gunopulos
Web Information Systems Engineering–WISE 2014: 15th International Conference …, 2014
132014
Rank-Aware Crawling of Hidden Web sites.
G Valkanas, A Ntoulas, D Gunopulos
WebDB, 2011
112011
A collision detection and resolution multi agent approach using utility functions
G Valkanas, P Natsiavas, N Bassiliades
2009 Fourth Balkan Conference in Informatics, 3-7, 2009
112009
An architecture for detecting events in real-time using massive heterogeneous data sources
G Valkanas, D Gunopulos, I Boutsis, V Kalogeraki
Proceedings of the 2nd International Workshop on Big Data, Streams and …, 2013
92013
A ui prototype for emotion-based event detection in the live web
G Valkanas, D Gunopulos
Human-Computer Interaction and Knowledge Discovery in Complex, Unstructured …, 2013
92013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20