Παρακολούθηση
Fatemeh Zahra Saberifar
Fatemeh Zahra Saberifar
Assistant Professor of Computer Science, Tarbiat Modares University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα modares.ac.ir - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Set-labelled filters and sensor transformations.
FZ Saberifar, S Ghasemlou, JM O'Kane, DA Shell
Robotics: Science and Systems, 2016
172016
Toward a language-theoretic foundation for planning and filtering
FZ Saberifar, S Ghasemlou, DA Shell, JM O’Kane
The International Journal of Robotics Research 38 (2-3), 236-259, 2019
162019
Combinatorial filter reduction: Special cases, approximation, and fixed-parameter tractability
FZ Saberifar, A Mohades, M Razzazi, JM O'Kane
Journal of Computer and System Sciences 85, 74-92, 2017
152017
Beyond the planning potpourri: reasoning about label transformations on procrustean graphs
S Ghasemlou, FZ Saberifar, JM O’Kane, DA Shell
Algorithmic Foundations of Robotics XII: Proceedings of the Twelfth Workshop …, 2020
92020
On the design of minimal robots that can solve planning problems
DA Shell, JM O’Kane, FZ Saberifar
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 18 (3), 876-887, 2021
72021
The hardness of minimizing design cost subject to planning problems
FZ Saberifar, JM O’Kane, DA Shell
Algorithmic Foundations of Robotics XIII: Proceedings of the 13th Workshop …, 2020
72020
Inconsequential improprieties: Filter reduction in probabilistic worlds
FZ Saberifar, JM O'Kane, DA Shell
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
32017
Improper filter reduction
FZ Saberifar, A Mohades, M Razzazi, JM O'Kane
arXiv preprint arXiv:1703.00812, 2017
32017
Charting the trade-off between design complexity and plan execution under probabilistic actions
FZ Saberifar, DA Shell, JM O'Kane
2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 135-141, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9