Παρακολούθηση
Marco Angelini
Marco Angelini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dis.uniroma1.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Molecular networks in Network Medicine: Development and applications
EK Silverman, HHHW Schmidt, E Anastasiadou, L Altucci, M Angelini, ...
Wiley Interdisciplinary Reviews: Systems Biology and Medicine 12 (6), e1489, 2020
1682020
A dynamic simulation approach to support the evaluation of cyber risks and security investments in SMEs
S Armenia, M Angelini, F Nonino, G Palombi, MF Schlitzer
Decision Support Systems 147, 113580, 2021
812021
Big data semantics
P Ceravolo, A Azzini, M Angelini, T Catarci, P Cudré-Mauroux, E Damiani, ...
Journal on Data Semantics 7, 65-85, 2018
712018
An enhanced visualization process model for incremental visualization
HJ Schulz, M Angelini, G Santucci, H Schumann
IEEE transactions on visualization and computer graphics 22 (7), 1830-1842, 2015
692015
Percival: proactive and reactive attack and response assessment for cyber incidents using visual analytics
M Angelini, N Prigent, G Santucci
2015 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-8, 2015
682015
A review and characterization of progressive visual analytics
M Angelini, G Santucci, H Schumann, HJ Schulz
Informatics 5 (3), 31, 2018
612018
Vulnus: Visual vulnerability analysis for network security
M Angelini, G Blasilli, T Catarci, S Lenti, G Santucci
IEEE transactions on visualization and computer graphics 25 (1), 183-192, 2018
422018
VIRTUE: A visual tool for information retrieval performance evaluation and failure analysis
M Angelini, N Ferro, G Santucci, G Silvello
Journal of Visual Languages & Computing 25 (4), 394-413, 2014
382014
State of the art of visual analytics for explainable deep learning
B La Rosa, G Blasilli, R Bourqui, D Auber, G Santucci, R Capobianco, ...
Computer graphics forum 42 (1), 319-355, 2023
372023
Security and privacy in internet of things-enabled smart cities: Challenges and future directions
JL Hernandez-Ramos, JA Martinez, V Savarino, M Angelini, V Napolitano, ...
IEEE Security & Privacy 19 (1), 12-23, 2020
312020
Database benchmarking for supporting real-time interactive querying of large data
L Battle, P Eichmann, M Angelini, T Catarci, G Santucci, Y Zheng, ...
Proceedings of the 2020 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2020
302020
MAD: A visual analytics solution for Multi-step cyber Attacks Detection
M Angelini, S Bonomi, S Lenti, G Santucci, S Taggi
Journal of Computer Languages 52, 10-24, 2019
252019
Evaluating visual data analysis systems: A discussion report
L Battle, M Angelini, C Binnig, T Catarci, P Eichmann, JD Fekete, ...
Proceedings of the Workshop on Human-In-the-Loop Data Analytics, 1-6, 2018
252018
Modeling Incremental Visualizations.
M Angelini, G Santucci
EuroVA@ EuroVis, 013-017, 2013
252013
CLAIRE: A combinatorial visual analytics system for information retrieval evaluation
M Angelini, V Fazzini, N Ferro, G Santucci, G Silvello
Information Processing & Management 54 (6), 1077-1100, 2018
232018
The goods, the bads and the uglies: Supporting decisions in malware detection through visual analytics
M Angelini, L Aniello, S Lenti, G Santucci, D Ucci
2017 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-8, 2017
212017
Ropmate: Visually assisting the creation of rop-based exploits
M Angelini, G Blasilli, P Borrello, E Coppa, DC D’Elia, S Ferracci, S Lenti, ...
2018 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-8, 2018
202018
Visual cyber situational awareness for critical infrastructures
M Angelini, G Santucci
Proceedings of the 8th international symposium on visual information …, 2015
192015
SymNav: Visually assisting symbolic execution
M Angelini, G Blasilli, L Borzacchiello, E Coppa, DC D’Elia, C Demetrescu, ...
2019 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-11, 2019
182019
The Human User in Progressive Visual Analytics.
L Micallef, HJ Schulz, M Angelini, M Aupetit, R Chang, J Kohlhammer, ...
Eurovis (short papers), 19-23, 2019
172019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20