Παρακολούθηση
Julia Stähler
Julia Stähler
Humboldt-Universtät zu Berlin, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fhi-berlin.mpg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ultra-fast dynamics of electron thermalization, cooling and transport effects in Ru (001)
M Lisowski, PA Loukakos, U Bovensiepen, J Stähler, C Gahl, M Wolf
Applied Physics A: Materials Science & Processing 78 (2), 165-176, 2004
3052004
Instantaneous Band Gap Collapse in Photoexcited Monoclinic VO 2 due to Photocarrier Doping
D Wegkamp, M Herzog, L Xian, M Gatti, P Cudazzo, CL McGahan, ...
Physical Review Letters 113 (21), 216401, 2014
2902014
Instantaneous Band Gap Collapse in Photoexcited Monoclinic VO2 due to Photocarrier Doping
JS Daniel Wegkamp, Marc Herzog, Lede Xian, Matteo Gatti, Pierluigi Cudazzo ...
Phys. Rev. Lett. 113, 216401, 2014
2902014
Ultrafast changes in lattice symmetry probed by coherent phonons
S Wall, D Wegkamp, L Foglia, K Appavoo, J Nag, RF Haglund Jr, ...
Nature Communications 3, 721, 2012
2372012
Ultrafast electronic band gap control in an excitonic insulator
S Mor, M Herzog, D Golež, P Werner, M Eckstein, N Katayama, M Nohara, ...
Physical Review Letters 119 (8), 086401, 2017
1792017
Ultrafast dynamics during the photoinduced phase transition in VO 2
D Wegkamp, J Stähler
Progress in Surface Science 90 (4), 464-502, 2015
1402015
Tracking the evolution of the electronic and structural properties of VO2 during the ultrafast photoinduced insulator-metal transition
MW S. Wall, L. Foglia, D. Wegkamp, K. Appavoo, J.Nag
Phys Rev B 87, 115126, 2013
1132013
Large work function reduction by adsorption of a molecule with a negative electron affinity: Pyridine on ZnO(10-10)
OT Hofmann, JC Deinert, P Xu, Y., Rinke, J Stähler, M Wolf, M Scheffler
Journal of Chemical Physics 139, 174701, 2013
962013
A Dynamic Landscape from Femtoseconds to Minutes for Excess Electrons at Ice− Metal Interfaces
U Bovensiepen, C Gahl, J Stahler, M Bockstedte, M Meyer, F Baletto, ...
The Journal of Physical Chemistry C 113 (3), 979-988, 2009
822009
Pressure-Dependent Relaxation in the Photoexcited Mott Insulator ET–F 2 TCNQ: Influence of Hopping and Correlations on Quasiparticle Recombination Rates
M Mitrano, G Cotugno, SR Clark, R Singla, S Kaiser, J Stähler, R Beyer, ...
Physical review letters 112 (11), 117801, 2014
762014
Impact of ice structure on ultrafast electron dynamics in D2O clusters on Cu (111)
J Stähler, M Mehlhorn, U Bovensiepen, M Meyer, DO Kusmierek, ...
Physical review letters 98 (20), 206105, 2007
662007
Ultrafast Exciton Formation at the ZnO (10 1¯ 0) Surface
JC Deinert, D Wegkamp, M Meyer, C Richter, M Wolf, J Stähler
Physical review letters 113 (5), 057602, 2014
642014
Ultrafast exciton formation at the ZnO(10-10) surface
JC Deinert, D Wegkamp, M Meyer, C Richter, M Wolf, J Stähler
Phys. Rev. Lett. 113, 057602, 2014
642014
A surface science approach to ultrafast electron transfer and solvation dynamics at interfaces
J Stähler, U Bovensiepen, M Meyer, M Wolf
Chemical Society Reviews 37 (10), 2180-2190, 2008
612008
Real time measurement of the vertical binding energy during the birth of a solvated electron
J Stähler, JC Deinert, D Wegkamp, S Hagen, M Wolf
Journal of the American Chemical Society, 2015
592015
Real time measurement of the vertical binding energy during the birth of a solvated electron
J Stähler, JC Deinert, D Wegkamp, S Hagen, M Wolf
Journal of the American Chemical Society, 2015
592015
Ultrafast electron dynamics at ice-metal interfaces: Competition between heterogeneous electron transfer and solvation
J Stähler, C Gahl, U Bovensiepen, M Wolf
The Journal of Physical Chemistry B 110 (19), 9637-9644, 2006
512006
Inhibition of the photoinduced structural phase transition in the excitonic insulator
S Mor, M Herzog, J Noack, N Katayama, M Nohara, H Takagi, ...
Physical Review B 97 (11), 115154, 2018
492018
Reactivity of water–electron complexes on crystalline ice surfaces
M Bertin, M Meyer, J Stähler, C Gahl, M Wolf, U Bovensiepen
Faraday Discuss. 141, 293-307, 2009
392009
Dynamics and Reactivity of Trapped Electrons on Supported Ice Crystallites
J Stähler, C Gahl, M Wolf
Acc. Chem. Res. 45 (1), 131, 2012
342012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20