Massimiliano Ciaramita
Massimiliano Ciaramita
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The CoNLL-2009 shared task: Syntactic and semantic dependencies in multiple languages
J Hajic, M Ciaramita, R Johansson, D Kawahara, MA Martí, L Màrquez, ...
Proceedings of the Thirteenth Conference on Computational Natural Language …, 2009
5882009
Modelling ontology evaluation and validation
A Gangemi, C Catenacci, M Ciaramita, J Lehmann
European Semantic Web Conference, 140-154, 2006
3932006
Learning to rank answers on large online QA collections
M Surdeanu, M Ciaramita, H Zaragoza
Proceedings of ACL-08: HLT, 719-727, 2008
2862008
Broad-coverage sense disambiguation and information extraction with a supersense sequence tagger
M Ciaramita, Y Altun
Proceedings of the 2006 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2006
2782006
A framework for benchmarking entity-annotation systems
M Cornolti, P Ferragina, M Ciaramita
Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web, 249-260, 2013
2422013
Unsupervised learning of semantic relations between concepts of a molecular biology ontology
M Ciaramita, A Gangemi, E Ratsch, J Saric, I Rojas
Proceedings of the 19th international joint conference on Artificial …, 2005
220*2005
Learning to rank answers to non-factoid questions from web collections
M Surdeanu, M Ciaramita, H Zaragoza
Computational linguistics 37 (2), 351-383, 2011
1882011
A theoretical framework for ontology evaluation and validation.
A Gangemi, C Catenacci, M Ciaramita, J Lehmann
SWAP 166, 16, 2005
1662005
Supersense tagging of unknown nouns in wordnet
M Ciaramita, M Johnson
Proceedings of the 2003 conference on Empirical methods in natural language …, 2003
1442003
Ontology evaluation and validation: an integrated formal model for the quality diagnostic task
A Gangemi, C Catenacci, M Ciaramita, J Lehmann
On-line: http://www. loa-cnr. it/Files/OntoEval4OntoDev_Final. pdf, 2005
137*2005
Ranking very many typed entities on wikipedia
H Zaragoza, H Rode, P Mika, J Atserias, M Ciaramita, G Attardi
Proceedings of the sixteenth ACM conference on Conference on information and …, 2007
1272007
Ask the right questions: Active question reformulation with reinforcement learning
C Buck, J Bulian, M Ciaramita, W Gajewski, A Gesmundo, N Houlsby, ...
ICLR, 2018
1252018
Online learning from click data for sponsored search
M Ciaramita, V Murdock, V Plachouras
Proceeding of the 17th international conference on World Wide Web, 227-236, 2008
1192008
Topical clustering of search results
U Scaiella, P Ferragina, A Marino, M Ciaramita
Proceedings of the fifth ACM international conference on Web search and data …, 2012
1172012
System and method for revising natural language parse trees
G Attardi, M Ciaramita
US Patent App. 11/716,518, 2008
792008
A noisy-channel approach to contextual advertising
V Murdock, M Ciaramita, V Plachouras
Proceedings of the 1st international workshop on Data mining and audience …, 2007
792007
Explaining away ambiguity: Learning verb selectional preference with Bayesian networks
M Ciaramita, M Johnson
Proceedings of the 18th conference on Computational linguistics-Volume 1 …, 2000
782000
On Identifiability in Transformers
G Brunner, Y Liu, DP Ortiz, O Richter, M Ciaramita, R Wattenhofer
ICLR, 2020
742020
To swing or not to swing: learning when (not) to advertise
A Broder, M Ciaramita, M Fontoura, E Gabrilovich, V Josifovski, D Metzler, ...
Proceedings of the 17th ACM conference on information and knowledge …, 2008
682008
Multilingual dependency parsing and domain adaptation using DeSR
G Attardi, F Dell’Orletta, M Simi, A Chanev, M Ciaramita
Proceedings of the CoNLL Shared Task Session of EMNLP-CoNLL 2007, 1112-1118, 2007
682007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20