Παρακολούθηση
Stavros D, Kaminaris
Stavros D, Kaminaris
Professor, University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A comparative evaluation of photovoltaic electricity production assessment software (PVGIS, PVWatts and RETScreen)
CS Psomopoulos, GC Ioannidis, SD Kaminaris, KD Mardikis, NG Katsikas
Environmental Processes 2, 175-189, 2015
802015
The Used Cooking Oil-to-biodiesel chain in Europe assessment of best practices and environmental performance
TD Tsoutsos, S Tournaki, O Paraíba, SD Kaminaris
Renewable and sustainable energy reviews 54, 74-83, 2016
732016
A review of the potential for the recovery of wind turbine blade waste materials
CS Psomopoulos, K Kalkanis, S Kaminaris, GC Ioannidis, P Pachos
Recycling 4 (1), 7, 2019
532019
Wind turbine blade composite materials-End of life treatment methods
K Kalkanis, CS Psomopoulos, S Kaminaris, G Ioannidis, P Pachos
Energy Procedia 157, 1136-1143, 2019
472019
Energy management and storage systems on electric vehicles: A comprehensive review
D Rimpas, SD Kaminaris, I Aldarraji, D Piromalis, G Vokas, ...
Materials Today: Proceedings 61, 813-819, 2022
452022
Total power quality index for electrical networks using neural networks
TE Raptis, GA Vokas, PA Langouranis, SD Kaminaris
Energy Procedia 74, 1499-1507, 2015
452015
Assessing renewables-to-electricity systems: a fuzzy expert system model
SD Kaminaris, TD Tsoutsos, D Agoris, AV Machias
Energy policy 34 (12), 1357-1366, 2006
412006
Brushed DC motor drives for industrial and automobile applications with emphasis on control techniques: A comprehensive review
DA Barkas, GC Ioannidis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, GA Vokas
Electronics 9 (6), 887, 2020
342020
AC-DC & DC-DC converters for dc motor drives
GC Ioannidis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, P Pachos, H Villiotis, ...
proceedings of the 2013 International Conference on Electronics and …, 2013
272013
A comprehensive review of IoT networking technologies for smart home automation applications
VA Orfanos, SD Kaminaris, P Papageorgas, D Piromalis, D Kandris
Journal of Sensor and Actuator Networks 12 (2), 30, 2023
242023
An expert system for fault repairing and maintenance of electric machines
CA Protopapas, SD Kaminaris, AV Machias, BC Papadias
IEEE transactions on energy conversion 5 (1), 79-83, 1990
241990
A review of flexibility options for high RES penetration in power systems—Focusing the Greek case
DK Alexopoulos, AG Anastasiadis, GA Vokas, SD Kaminaris, ...
Energy Reports 7, 33-50, 2021
202021
An intelligent tool for distribution substations troubleshooting and maintenance scheduling
SD Kaminaris, AV Machias, BC Papadias
IEEE Transactions on power delivery 6 (3), 1038-1044, 1991
191991
A review of structural health monitoring methods for composite materials
S Metaxa, K Kalkanis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, G Ioannidis
Procedia Structural Integrity 22, 369-375, 2019
172019
Small scale energy storage systems. A short review in their potential environmental impact
PI Kokkotis, CS Psomopoulos, GC Ioannidis, SD Kaminaris, PI Kokkotis, ...
Fresenius Environ. Bull 26 (9), 5658-5665, 2017
172017
Smart home automation in the IoT era: A communication technologies review
VA Orfanos, SD Kaminaris, D Piromalis, P Papageorgas
AIP Conference Proceedings 2307 (1), 2020
152020
Electric network power quality assessment using fuzzy expert system methodology
GA Vokas, SD Kaminaris, PA Kontaxis, M Rangoussi, GC Ioannidis, ...
IET Digital Library, 2012
142012
Comparative review of motor technologies for electric vehicles powered by a hybrid energy storage system based on multi-criteria analysis
D Rimpas, SD Kaminaris, DD Piromalis, G Vokas, KG Arvanitis, ...
Energies 16 (6), 2555, 2023
122023
Fuzzy total power quality index for electric networks
PA Langouranis, SD Kaminaris, GA Vokas, TE Raptis, GC Ioannidis
MedPower 2014, 1-6, 2014
112014
Substation maintenance using fuzzy sets theory and expert system methodology
SD Kaminaris, BC Papadias, AV Machias
Proceedings. Joint International Power Conference Athens Power Tech, 2, 611-615, 1993
111993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20