Παρακολούθηση
Russ Harmer
Russ Harmer
CNRS, Lyon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ens-lyon.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rule-based modelling of cellular signalling
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Krivine
International Conference on Concurrency Theory (CONCUR), 17-41, 2007
4462007
Internal coarse-graining of molecular systems
J Feret, V Danos, J Krivine, R Harmer, W Fontana
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (16), 6453, 2009
2672009
Probabilistic game semantics
V Danos, R Harmer
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 3 (3), 359-382, 2002
1462002
A fully abstract game semantics for finite nondeterminism
R Harmer, G McCusker
14th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS), 422-430, 1999
1431999
Games and full abstraction for non-deterministic languages
R Harmer
University of London, 1999
1111999
Graphs, rewriting and pathway reconstruction for rule-based models
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Hayman, J Krivine, ...
32nd IARCS Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical …, 2012
1072012
Rule-based modelling, symmetries, refinements
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Krivine
Formal Methods in Systems Biology: First International Workshop, FMSB 2008 …, 2008
1052008
Abstracting the differential semantics of rule-based models: exact and automated model reduction
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Krivine
25th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS), 362-381, 2010
1012010
Rule-based modelling and model perturbation
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Krivine
Transactions on Computational Systems Biology XI (TCSB), 116-137, 2009
942009
Categorical combinatorics for innocent strategies
R Harmer, M Hyland, PA Melliès
22nd Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS), 379-388, 2007
802007
Intrinsic information carriers in combinatorial dynamical systems
R Harmer, V Danos, J Feret, J Krivine, W Fontana
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 20 (3), 2010
692010
Schema validation and evolution for graph databases
A Bonifati, P Furniss, A Green, R Harmer, E Oshurko, H Voigt
38th International Conference on Conceptual Modeling (ER), 2019
492019
Schema inference for property graphs
H Lbath, A Bonifati, R Harmer
24th International Conference on Extending Database Technology (EDBT), 499-504, 2021
332021
Rule‐based modeling and model refinement
E Murphy, V Danos, J Feret, J Krivine, R Harmer
Elements of Computational Systems Biology, 83-114, 2009
332009
Totality in arena games
P Clairambault, R Harmer
Annals of pure and applied logic 161 (5), 673-689, 2010
292010
The anatomy of innocence
V Danos, R Harmer
15th International Workshop on Computer Science Logic (CSL), 188-202, 2001
252001
Constraining rule-based dynamics with types
V Danos, R Harmer, G Winskel
MSCS 23 (2), 272-289, 2013
212013
Rule-based modelling and tunable resolution
R Harmer
EPTCS 9, 65-72, 2009
192009
Innocent game semantics
R Harmer
Lecture notes 2007, 2004
192004
Concurrency theorems for non-linear rewriting theories
N Behr, R Harmer, J Krivine
14th International Conference on Graph Transformation (ICGT), 3--21, 2021
182021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20