Follow
Piotr Sawicki
Piotr Sawicki
Politechnika Poznańska, Zakład Systemów Transportowych
Verified email at put.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Multiple objective optimization of the fleet sizing problem for road freight transportation
J Żak, A Redmer, P Sawicki
Journal of Advanced Transportation 42 (4), 379-427, 2008
922008
Technical diagnostic of a fleet of vehicles using rough set theory
P Sawicki, J Żak
European Journal of Operational Research 193 (3), 891-903, 2009
372009
The problem of multiple criteria selection of the surface mining haul trucks
P Bodziony, Z Kasztelewicz, P Sawicki
Archives of Mining Sciences 61 (2), 223-243, 2016
262016
Selection of the most adequate trip-modelling tool for integrated transport planning system
P Sawicki, M Kiciński, S Fierek
Archives of Transport 1 (37), 55-66, 2016
252016
Heuristic approach to fleet composition problem
A Redmer, J Żak, P Sawicki, M Maciejewski
Procedia - Social and Behavioral Sciences 54 (4 October 2012), 414-427, 2012
242012
Multiple-Criteria-Based Electric Vehicle Charging Infrastructure Design Problem
M Schmidt, P Zmuda-Trzebiatowski, M Kiciński, P Sawicki, L Konrad
Energies 14 (11), 3214, 2021
212021
The application of dominance-based rough sets theory to evaluation of transportation systems
P Sawicki, J Żak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 111 (5), 1142-1154, 2014
132014
Logistics process improvement using simulation and stochastic multiple criteria decision aiding
P Sawicki, H Sawicka
Procedia-Social and Behavioral Sciences 111 (5), 213-223, 2014
102014
Wielokryterialny dobór operatora usług logistycznych
P Sawicki
Logistyka 4, 59-66, 2001
102001
Multiobjective optimisation of the fleet size in the road freight transportation company
A Redmer, P Sawicki, J Żak
8th Meeting of the EURO Working Group on Transportation EWGT, Jubilee …, 2000
102000
Optymalizacja lokalizacji zajezdni tramwajowej w systemie komunikacji miejskiej
P Kupka, P Sawicki
Logistyka 2 (1), 462-472, 2015
92015
Regionalny model podróży na potrzeby planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego
M Bieńczak, S Fierek, M Kiciński, J Kwaśnikowski, P Sawicki
Logistyka, 2014
92014
The comparison of ELECTRE, ORESTE and MAPPAC methods applied to the quality evaluation of transportation systems
P Sawicki, J Żak, A Redmer
Modeling and Management in Transportation 1, 223-230, 1999
91999
Mixed public transport lines construction and vehicle˘s depots location problems
P Sawicki, S Fierek
Macioszek E., Sierpiński G., (Eds.), Recent Advances in Traffic Engineering …, 2018
82018
Metoda oceny jakości systemu transportowego z zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych
P Sawicki
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, 2003
7*2003
Ustalanie lokalizacji zajezdni tramwajowej w systemie komunikacji miejskiej z zastosowaniem metody wspomagania decyzji
P Sawicki, P Kupka
Transport Miejski i Regionalny, 2016
62016
Planowanie zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w oparciu o regionalny model podróży
M Bieńczak, S Fierek, M Kiciński, J Kwaśnikowski, P Sawicki
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej: Transport 105, 5-20, 2015
62015
Wielokryterialna optymalizacja procesów w transporcie
P Sawicki
ITE Radom 1, 194, 2013
62013
Porównanie wybranych procedur metaheurystycznych w zastosowaniu do rozwiązywania problemu marszrutyzacji
J Żak, P Sawicki, A Jaszkiewicz
Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, 156-167, 2003
62003
Problem jednoczesnego wyznaczania przebiegu linii i lokalizacji zajezdni w systemie transportu zbiorowego
P Sawicki, S Fierek
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej–Transport 119, 429-444, 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20