Παρακολούθηση
Alexandros Tsiaousis
Alexandros Tsiaousis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Affective and social determinants of mobile data services adoption
DC Karaiskos, DA Drossos, AS Tsiaousis, GM Giaglis, KG Fouskas
Behaviour & Information Technology 31 (3), 209-219, 2012
492012
Mobile websites: usability evaluation and design
AS Tsiaousis, GM Giaglis
International Journal of Mobile Communications 12 (1), 29-55, 2014
372014
Evaluating the effects of the environmental context-of-use on mobile website usability
AS Tsiaousis, GM Giaglis
2008 7th International Conference on Mobile Business, 314-322, 2008
242008
An empirical assessment of environmental factors that influence the usability of a mobile website
AS Tsiaousis, GM Giaglis
2010 Ninth International Conference on Mobile Business and 2010 Ninth Global …, 2010
172010
Cognitive and affective antecedents of mobile data services usage intention
DC Karaiskos, D Drosos, AS Tsiaousis, GM Giaglis
2008 Panhellenic Conference on Informatics, 62-65, 2008
62008
Ad hoc context of use in Mobile Usability Evaluation
A Tsiaousis
International Journal of Computer Systems 2 (6), 253-256, 2015
22015
Usability evaluation of mobile applications in context of use
A Tsiaousis
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 2009
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7