Παρακολούθηση
Oliver Mattausch
Oliver Mattausch
CD-adapco / Siemens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cd-adapco.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic room detection and reconstruction in cluttered indoor environments with complex room layouts
C Mura, O Mattausch, AJ Villanueva, E Gobbetti, R Pajarola
Computers & Graphics 44, 20-32, 2014
1712014
Strategies for interactive exploration of 3D flow using evenly-spaced illuminated streamlines
O Mattausch, T Theußl, H Hauser, E Gröller
Proceedings of the 19th spring conference on Computer graphics, 213-222, 2003
1572003
Object detection and classification from large‐scale cluttered indoor scans
O Mattausch, D Panozzo, C Mura, O Sorkine‐Hornung, R Pajarola
Computer Graphics Forum 33 (2), 11-21, 2014
1232014
Differential instant radiosity for mixed reality
M Knecht, C Traxler, O Mattausch, W Purgathofer, M Wimmer
2010 IEEE international symposium on mixed and augmented reality, 99-107, 2010
1232010
Chc++: Coherent hierarchical culling revisited
O Mattausch, J Bittner, M Wimmer
Computer Graphics Forum 27 (2), 221-230, 2008
1212008
Piecewise‐planar reconstruction of multi‐room interiors with arbitrary wall arrangements
C Mura, O Mattausch, R Pajarola
Computer Graphics Forum 35 (7), 179-188, 2016
902016
Continuous projection for fast L1 reconstruction.
R Preiner, O Mattausch, M Arikan, R Pajarola, M Wimmer
ACM Trans. Graph. 33 (4), 47:1-47:13, 2014
902014
Adaptive global visibility sampling
J Bittner, O Mattausch, P Wonka, V Havran, M Wimmer
ACM Transactions on Graphics (TOG) 28 (3), 1-10, 2009
552009
Temporal coherence methods in real‐time rendering
D Scherzer, L Yang, O Mattausch, D Nehab, PV Sander, M Wimmer, ...
Computer Graphics Forum 31 (8), 2378-2408, 2012
532012
Reciprocal shading for mixed reality
M Knecht, C Traxler, O Mattausch, M Wimmer
Computers & Graphics 36 (7), 846-856, 2012
462012
A survey on temporal coherence methods in real-time rendering
D Scherzer, L Yang, O Mattausch, M Wimmer, E Eisemann, D Nehab, ...
342011
Real-time soft shadows using temporal coherence
D Scherzer, M Schwärzler, O Mattausch, M Wimmer
Advances in Visual Computing: 5th International Symposium, ISVC 2009, Las …, 2009
322009
Reconstruction schemes for high quality raycasting of the body-centered cubic grid
T Theußl, O Mattausch, T Möller, ME Gröller
TR-186-2-02-11, 2002
322002
High‐quality screen‐space ambient occlusion using temporal coherence
O Mattausch, D Scherzer, M Wimmer
Computer Graphics Forum 29 (8), 2492-2503, 2010
272010
Robust Reconstruction of Interior Building Structures with Multiple Rooms under Clutter and Occlusions
C Mura, O Mattausch, AJ Villanueva, E Gobbetti, R Pajarola
IEEE Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics 2013, 52-59, 2013
252013
Robust motion tracking in liver from 2D ultrasound images using supporters
E Ozkan, C Tanner, M Kastelic, O Mattausch, M Makhinya, O Goksel
International journal of computer assisted radiology and surgery 12, 941-950, 2017
242017
CHC+RT: Coherent Hierarchical Culling for Ray Tracing
O Mattausch, J Bittner, A Jaspe, E Gobbetti, M Wimmer, R Pajarola
Computer Graphics Forum 33, 2329-2334, 2015
232015
Realistic Ultrasound Simulation of Complex Surface Models Using Interactive Monte‐Carlo Path Tracing
O Mattausch, M Makhinya, O Goksel
Computer Graphics Forum 37 (1), 202-213, 2018
222018
Monte-carlo ray-tracing for realistic interactive ultrasound simulation
O Mattausch, O Goksel
Proceedings of the Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and …, 2016
192016
Shadow caster culling for efficient shadow mapping
J Bittner, O Mattausch, A Silvennoinen, M Wimmer
Symposium on Interactive 3D Graphics and Games, 81-88, 2011
182011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20